Давања послодаваца поводом Осмог марта – Дана жена нису предвиђена Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005… и 113/2017 – у даљем тексту: Закон), тако да то право мора да буде предвиђено општим актом послодавца, односно уговором о раду. Такође:

– запосленима у државним органима и органима територијалне аутономије и локалне самоуправе могу се даровати поклони за Осми март под условом да су за ове намене предвиђена средства у буџету и да је то предвиђено општим актима;

– запосленима у јавним службама могу се даровати поклони за 8. март из сопствених прихода, у роби или у новцу.

Кад је реч о пореском третману поклона за Дан жена, треба истаћи да поклони који се из средстава послодавца дају запосленим женама у било ком облику, имају третман зараде. Стога се истиче:

1) ако је реч о новчаној исплати из средстава послодавца, исплата има карактер зараде и подлеже обавези плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање и пореза на зараде;

2) уколико се запосленим женама поклони дају у роби, у облику поклон-честитки или куповином ваучера за туристичко путовање, такви поклони се сматрају зарадом у смислу прописа о радним односима и подлежу плаћању доприноса за обавезно социјално осигурање и пореза на зараде;

3) када се поклони дају у новчаном облику из средстава синдиката која су прикупљена из синдикалне чланарине, не плаћају се никакве пореске обавезе.

Исплата у готовом новцу и роби женама запосленим код послодавца

Ако послодавац запосленим женама поводом Дана жена даје готов новац или поклоне у роби, онда таква исплата, као што је поменуто, има карактер зараде, па се у том случају обрачунавају и плаћају и порез и доприноси као на редовну зараду. Дакле, плаћају се порез по стопи од 10% и допринос за обавезно социјално осигурање по стопи од 19,90% на терет запосленог и по стопи од 17,90% на терет послодавца. Приликом давања поклона у роби порез


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме