Минимална зарада је Законом о раду утврђена као најнижа прописана зарада на коју запослени има право за стандардни учинак и време проведено на раду. Послодавац не може уговором о раду са запосленим да утврди зараду у мањем износу од износа минималне зараде, односно елементи уговорене зараде морају тако да буду утврђени (стандардни учинак и пуно радно време) да се запосленом обезбеђује зарада најмање у висини минималне зараде утврђене за одређени месец. Послодавац је дужан да минималну зараду исплати запосленом у висини која се одређује на основу одлуке о минималној цени рада која важи за месец у којем се врши исплата.

Конкретно, за фебруар 2018. године (исплата у марту) минимална зарада утврђена је у нето износу по часу рада од 143 динара, односно у висини од 22.880 динара нето на нивоу месеца фебруара, за пуно радно време и стандардни учинак (143 дин. x 160 час. = 22.880 дин.).

Ако запослени има мање часова на раду у фебруару од 160 часова, добиће за толико мању минималну зараду, али увек 143 динара по радном сату.

Истовремено, Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање (у даљем тексту: Закон о доприносима) утврдио је јединствену најнижу месечну основицу доприноса за све запослене. Међутим, релативно низак ниво ове најниже основице отворио је питање када доприноси заиста могу да се обрачунају на најнижу основицу када је познато да зарада запосленог, осим изузетно, не може да буде нижа од минималне зараде. У овом случају најпре се треба подсетити следећих законских одредби:

– Према члану 6. тачка 27. Закона о доприносима, најнижа месечна основица доприноса јесте најнижи износ на који се обрачунавају и плаћају доприноси за један календарски месец осигурања. Дакле:

1) ако је обрачуната бруто зарада запосленог већа од најниже месечне основице, доприноси ће се обрачунати на већу основицу, дакле – на стварно обрачунату бруто зараду;

2) уколико је обрачуната бруто зарада запосленог мања од


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме