Donacija i sponzorstvo nisu istovetni pojmovi. Donacija se daje bez naknade i protivusluge, a može biti pružena u novcu, stvarima ili uslugama. S druge strane, sponzorstvo označava davanje novca i drugih dobara uz određenu protivuslugu. U tekstu koji sledi govorimo o poreskom tretmanu ova dva instituta Donacija može biti u novcu ili u stvarima (zgrade, pokretne stvari, vrednosni papiri, roba, materijal, potraživanja i sl.), a njena vrednost nije ograničena. Za donatora, donacija predstavlja trošak (izdatak) koji, u zakonskom smislu, može biti poreski priznat trošak, ali to i ne mora da bude. Osim toga, ako je donator obveznik PDV-a, prilikom doniranja mora obračunati PDV na nabavnu ili tržišnu vrednost donacije (kod dugotrajne imovine osnovica je neamortizovana vrednost). Na novčane donacije PDV se ne obračunava. S druge strane, kod primaoca – donacija predstavlja prihod, što znači da, ukoliko je on obveznik poreza na dobit, vrednost donacije uvećava poresku obavezu. Donacija se ne mora dokazivati ugovorima niti pisanim zahtevima, ali se mora dokazati verodostojnom ispravom o donaciji, kao što je, na primer, izvod sa tekućeg računa sa isplaćenim iznosom ili obračun troškova za donirano sredstvo sa pripadajućim objašnjenjem. Sponzorisanje se odnosi na davanje novca ili druge imovine uz uslov protivusluge. Zato je potrebno zaključiti ugovor o sponzorstvu kojim se reguliše odnos ugovornih strana. U ovom slučaju primalac sponzorstva dužan je da izda račun za izvršenu protivuslugu. Primera radi, preduzetnik je isplatio 30.000 evra sportskom klubu na ime sponzorstva, uz uslov da na dresovima bude istaknut logo sponzora, dok sportski klub izdaje račun na iznos od 30.000 evra za usluge promocije. Priznavanje troškova po osnovu donatorstva Sa stanovišta Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 i 142/14, u daljem tekstu: Zakon), poreski tretman izdataka za donatorstvo i sponzorstvo u smislu priznavanja troškova po tom osnovu za svrhe obračuna poreza na dobit uređen je odredbama člana 15. ovog zakona. Kao rashod u poreskom bilansu obveznika priznaju se izdaci u zbirnom iznosu najviše do 5% od ukupnog prihoda za: 1) zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, verske i sportske namene, zaštitu životne sredine, kao i davanja učinjena ustanovama socijalne zaštite osnovanim u skladu sa zakonom koji uređuje socijalnu zaštitu; 2) humanitarnu pomoć, odnosno otklanjanje posledica nastalih u slučaju vanredne situacije, koji su učinjeni Republici, autonomnoj pokrajini, odnosno jedinici lokalne samouprave. Izdaci opisani pod 1) priznaju se kao rashod samo ako su izvršeni licima registrovanim
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In