Донација и спонзорство нису истоветни појмови. Донација се даје без накнаде и противуслуге, а може бити пружена у новцу, стварима или услугама. С друге стране, спонзорство означава давање новца и других добара уз одређену противуслугу. У тексту који следи говоримо о пореском третману ова два института Донација може бити у новцу или у стварима (зграде, покретне ствари, вредносни папири, роба, материјал, потраживања и сл.), а њена вредност није ограничена. За донатора, донација представља трошак (издатак) који, у законском смислу, може бити порески признат трошак, али то и не мора да буде. Осим тога, ако је донатор обвезник ПДВ-а, приликом донирања мора обрачунати ПДВ на набавну или тржишну вредност донације (код дуготрајне имовине основица је неамортизована вредност). На новчане донације ПДВ се не обрачунава. С друге стране, код примаоца – донација представља приход, што значи да, уколико је он обвезник пореза на добит, вредност донације увећава пореску обавезу. Донација се не мора доказивати уговорима нити писаним захтевима, али се мора доказати веродостојном исправом о донацији, као што је, на пример, извод са текућег рачуна са исплаћеним износом или обрачун трошкова за донирано средство са припадајућим објашњењем. Спонзорисање се односи на давање новца или друге имовине уз услов противуслуге. Зато је потребно закључити уговор о спонзорству којим се регулише однос уговорних страна. У овом случају прималац спонзорства дужан је да изда рачун за извршену противуслугу. Примера ради, предузетник је исплатио 30.000 евра спортском клубу на име спонзорства, уз услов да на дресовима буде истакнут лого спонзора, док спортски клуб издаје рачун на износ од 30.000 евра за услуге промоције. Признавање трошкова по основу донаторства Са становишта Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 и 142/14, у даљем тексту: Закон), порески третман издатака за донаторство и спонзорство у смислу


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In