Statusne promene odvijaju se iz brojnih razloga i motiva i po više mogućih modela, a budući da svojom pojavom dovode do krajnje delikatnih posledica, same promene, a posebno njihovi poreski aspekti, nalaze se pod posebnom pažnjom. Pravilno upravljanje ovim promenama podrazumeva dobro definisanje ciljeva, ali i sasvim precizno uvažavanje mnogih posledica, među kojima su najosetljivije poreske, finansijsko-izveštajne i funkcionalne Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014, u daljem tekstu: ZPD) propisuje da se statusnom promenom društvo reorganizuje tako što na drugo društvo prenosi imovinu i obaveze, dok njegovi članovi u tom društvu stiču udele, odnosno akcije. Svi članovi društva prenosioca stiču udele, odnosno akcije u društvu sticaocu srazmerno svojim udelima, odnosno akcijama u društvu prenosiocu, osim ako se svaki član društva prenosioca ne saglasi da se statusnom promenom izvrši zamena udela, odnosno akcija u drugačijoj srazmeri ili ako ne koristi svoje pravo na isplatu umesto sticanja udela, odnosno akcija u društvu sticaocu. Po osnovu statusne promene, članu društva prenosioca može se izvršiti i novčano plaćanje, ali ukupan iznos tih plaćanja svim članovima društva prenosioca ne može preći 10% ukupne nominalne vrednosti udela, odnosno akcija koje stiču članovi društva prenosioca, a ako te akcije nemaju nominalnu vrednost – 10% ukupne računovodstvene vrednosti tih akcija. Ako se statusnom promenom osniva novo društvo, na njegovo osnivanje primenjuju se odredbe ZPD-a koje se odnose na osnivanje društva u odgovarajućoj pravnoj formi. Ako se statusnom promenom javno akcionarsko društvo pripaja društvu koje nije javno akcionarsko ili se s njim spaja u novo društvo koje nije javno akcionarsko, to društvo mora da ispuni uslove za prestanak svojstva javnog društva. Statusne promene se ne mogu vršiti suprotno odredbama Zakona o zaštiti konkurencije („Sl. glasnik RS”, br. 51/2009 i 95/2013). U statusnoj promeni mogu učestvovati jedno ili više društava iste ili različite pravne forme. U statusnoj promeni ne može učestvovati društvo koje je u likvidaciji ili u stečaju, osim ako se statusna promena sprovodi kao mera reorganizacije u skladu sa Zakonom o stečaju („Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 99/2011, 71/2012 i 83/2014). Statusne promene predviđene ZPD-om jesu: – pripajanje: jedno ili više društava može se pripojiti drugom društvu prenošenjem na to društvo celokupne imovine i obaveza, čime društvo koje se pripaja prestaje da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije; – spajanje: dva ili više društava mogu se spojiti osnivanjem novog društva i prenošenjem na to društvo celokupne imovine i obaveza, čime društva koja se
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In