Kao najbolje rešenje problema porasta međunarodnog terorizma nametnula se ideja o neophodnosti sofisticirane primene sistema analize i upravljanja rizikom pri sprovođenju carinskih i drugih bezbednosnih kontrola Počev od 1. septembra 2014. godine, Uprava carina je pravnim i fizičkim licima sa sedištem ili prebivalištem u Republici Srbiji, a koja su u sklopu svog poslovanja uključena u aktivnosti regulisane carinskim zakonodavstvom (proizvođačima robe namenjene izvozu, izvoznicima, uvoznicima, špediterima, prevoznicima, carinskim zastupnicima, skladištarima, licima koja pružaju određene usluge na carinskim terminalima, lukama, aerodromima i sl.), omogućila da podnesu zahtev za sticanje nekog od sertifikata ovlašćenog privrednog subjekta (skraćeno: OPS) Početkom ovog veka obnovljena je opasnost od „izvozaˮ terorističkih aktivnosti iz regiona Bliskog istoka prema ostatku sveta, a pogotovo prema ekonomski razvijenim zemljama. U poslednje vreme svedoci smo da je ova opasnost doživela novu mutaciju, tako da se terorističke aktivnosti sada sve češće odvijaju i u suprotnom smeru. Naime, poslednja događanja pokazuju da pojedine terorističke aktivnosti planiraju građani zemalja zapadne Evrope, koji ih na kraju i izvode u EU ili udaljenim kriznim područjima (Bliski i Srednji istok). Mnoge države su izuzetno pooštrile kontrolu međunarodnog lanca nabavke u cilju sprečavanja neovlašćenog unošenja/uvoza naoružanja, vojne opreme, municije, eksplozivnih naprava, kao i široke lepeze drugih proizvoda i tehnologija potrebnih za izvođenje terorističkih akcija. Time se žele sprečiti kako one terorističke aktivnosti koje mogu imati za cilj povređivanje i zastrašivanje ljudi uz nanošenje materijalne štete, tako i one koje su usmerene protiv životne sredine. Takođe, usled uočene dvosmernosti ove pojave, navedene kontrolne mere pojačane su i pri izvozu robe. Najviše iskustva u primeni bezbednosno-sigurnosnih mera ovog tipa imaju SAD koje su od 2001. godine, nakon napada na Svetski trgovinski centar, počele intenzivnije da ih primenjuju. Vrlo brzo je uočeno da viši procenat kontrole robnog prometa povećava nacionalnu bezbednost u smislu fizičke bezbednosti stanovništva i imovine, ali istovremeno toliko usporava trgovinu, opterećujući je velikim troškovima, da u ekonomskom smislu podriva tu istu nacionalnu bezbednost zbog čije zaštite je navedena kontrola i uvedena. Kao najbolje rešenje ovog problema nametnula se ideja o neophodnosti sofisticirane primene sistema analize i upravljanja rizikom pri sprovođenju carinskih i drugih bezbednosnih kontrola. Sistem analize rizika podrazumeva da se ne pristupa fizičkoj i dokumentarnoj kontroli svake pošiljke, već se po unapred utvrđenim kriterijumima za kontrolu odabiraju samo one pošiljke koje se po usvojenoj metodologiji mogu smatrati rizičnim. Na prvi pogled deluje vrlo jednostavno uspostaviti sistem analize i upravljanja rizikom, ali to nije tako jer je spisak
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In