Основице за обрачун и исплату плата запослених у јавном сектору у 2018. години утврђене су:

1) закључцима Владе Републике Србије (у јавним службама, МУП-у, Војсци Србије, за изабрана, и постављена лица и запослене у органима аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе), и

2) Законом о буџету за 2018. годину („Сл. гласник РС” бр. 113/2017, за државне службенике и намештенике, судије, јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца, председника и судије Уставног суда).

Преглед нето основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава за 2018. годину дат је у наредној табели:

ОПИС НЕТО ОСНОВИЦА за 2018. год.
Јавне службе по делатностима  
– основно и средње образовање и ученички стандард 2.871,80
– студентски стандард 2.736,86
– високо образовање 2.612,45
– здравствена и социјална заштита 2.817,35
– предшколско образовање 2.871,80
– установе културе (републичког и локалног нивоа) 2.763,70
– плате запослених у научно-истраживачкој делатности – истраживача (осим истраживача који су засновали радни однос у високошколској установи) и помоћном особљу које се финансира из буџета повећање је исказано у проценту и износи 5%
Државни службеници и правосуђе
– државни службеници и намештеници 17.956,35
– запослени у Пореској управи и Управи царина 18.811,42
– државни службеници и намештеници у Министарству одбране, казнено-поправним установама и правосуђу  

19.751,99

– државни службеници и намештеници у Уставном суду, Високом савету судства, Државном већу тужилаца и Државном правобранилаштву 18.854,17
– председник и судије Уставног суда 29.835,87
– судије, јавни тужиоци и заменици јавних тужилаца 31.327,66
Стручне службе обавезног социјалног осигурања – Национална служба за запошљавање, Републички фонд за здравствено осигурање, Републички фонд за ПИО и Централни регистар обавезног социјалног осигурања, и то за:  
1) прву групу послова из Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Сл. гласник РС” 44/2001… и 58/2014) 3.775,98
2) другу групу послова из Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Сл. гласник РС” 44/2001… и 58/2014) 3.581,64
3) трећу групу послова


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме