Основице за обрачун и исплату плата запослених у јавном сектору у 2018. години утврђене су: 1) закључцима Владе Републике Србије (у јавним службама, МУП-у, Војсци Србије, за изабрана, и постављена лица и запослене у органима аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе), и 2) Законом о буџету за 2018. годину („Сл. гласник РС” бр. 113/2017, за државне службенике и намештенике, судије, јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца, председника и судије Уставног суда). Преглед нето основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава за 2018. годину дат је у наредној табели: ОПИС НЕТО ОСНОВИЦА за 2018. год. Јавне службе по делатностима   – основно и средње образовање и ученички стандард 2.871,80 – студентски стандард 2.736,86 – високо образовање 2.612,45 – здравствена и социјална заштита 2.817,35 – предшколско образовање 2.871,80 – установе културе (републичког и локалног нивоа) 2.763,70 – плате запослених у научно-истраживачкој делатности – истраживача (осим истраживача који су засновали радни однос у високошколској установи) и помоћном особљу које се финансира из буџета повећање је исказано у проценту и износи 5% Државни службеници и правосуђе – државни службеници и намештеници 17.956,35 – запослени у Пореској управи и Управи царина 18.811,42 – државни службеници и намештеници у Министарству одбране, казнено-поправним установама и правосуђу   19.751,99 – државни службеници и намештеници у Уставном суду, Високом савету судства, Државном већу тужилаца и Државном правобранилаштву 18.854,17 – председник и судије Уставног суда 29.835,87 – судије, јавни тужиоци и заменици јавних тужилаца 31.327,66 Стручне службе обавезног социјалног осигурања – Национална служба за запошљавање, Републички фонд за здравствено осигурање, Републички фонд за ПИО и Централни регистар обавезног социјалног осигурања, и то за:   1) прву групу послова из Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Сл. гласник РС” 44/2001… и 58/2014) 3.775,98 2) другу групу послова из Уредбе о коефицијентима за


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In