На основу члана 12а став 2. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15 и 113/17 – у даљем тексту: Закон о порезу) Влада je објавила УСКЛАЂЕНЕ ДИНАРСКЕ НЕОПОРЕЗИВЕ ИЗНОСЕ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ГРАЂАНА из члана 9. став 1. т. 9), 12), 13), 29) и 30), члана 18. став 1. т. 1), 2), 5), 7), 8) и 9), члана 21а став 2, члана 83. став 4. т. 1) и члана 85. став 1. т. 11) Закона о порезу, годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години. Такође, на основу члана 65а став 2. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15 и 113/17 – у даљем тексту: Закон о доприносима) Влада је објавила УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОС из члана 13. став 3. Закона о доприносима, годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години. Усклађени износи наведених примања објављени су у „Службеном гласнику РС” бр. 7/2018, а примењују се од 1. фебруара 2018. године. У наставку текста уследиће представљање ових примања и њихових нових неопорезованих износа, уз напомену да је стопа раста цена на мало у 2017. години износила 3,0%, као и да су за тај проценат повећани износи раније важећих пореских ослобађања. Изузимање из дохотка за опорезивање према члану 9. Закона о порезу Чланом 9. Закона о порезу предвиђен је већи број примања на која се не плаћа порез на доходак грађана. Одлуком Владе утврђене су нове неопорезиве границе за следећа примања из овог члана Закона о порезу: Чл. 9. Врста исплате Неопорезовано од 1. фебруара 2018. Неопорезовано до 31. јануара


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In