Извршеним изменама Закона о акцизама крајем 2016. године прописана је обавеза обрачунавања акцизе од 1. 1. 2018. године и за лица која врше прераду, пржење, паковање, као и друге са њима повезане радње које се врше у сврху производње кафе. То значи да ће се обрачунавати акциза на кафу не само приликом увоза већ и приликом поступања у сврху производње кафе на територији Србије. Прописана је и обавеза обележавања паковања кафе акцизним маркицама, па је донета Уредба о изменама и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића („Сл. гласник РС”, број 108/2017 – у даљем тексту: Измена Уредбе), чије су одредбе ступиле на снагу 9. децембра 2017. године, осим одредаба које прописују начин обележавања кафе акцизним маркицама и обавезу подношења Обрасца ПУ од стране увозника кафе надлежном царинском органу при царињењу кафе, које се примењују од 1. јануара 2018. године. Дакле, најбитније измене Уредбе односе се на утврђивање акцизне маркице за кафу, врсте паковања кафе која ће се обележавати акцизном маркицом и начина тог обележавања. Поред тога, прописани су нови обрасци захтева за издавање акцизних маркица (у даљем тексту: маркица). Назив Уредбе је измењен због увођења акцизне маркице за кафу, па је сада то Уредба о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета, алкохолних пића и кафе (у даљем тексту: Уредба).   Акцизне маркице за кафу – морају се ставити на свако појединачно паковање кафе. Појединачним паковањем кафе за крајњу потрошњу, у смислу Уредбе, сматра се паковање кафе из члана 14. Закона о акцизама (у даљем тексту: Закон), и то: – појединачно паковање кафе нето тежине


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In