Привредни субјекти у Србији на различите начине управљају својом ликвидношћу. Привредна друштва која имају недостатак ликвидних средстава и проблем са ликвидношћу, у пракси често користе такозване овердрафт кредите (прекорачење или дозвољени минус по текућем рачуну). У условима проблема са ликвидношћу, оквирни кредит који банка одобрава правном лицу, треба да обезбеди плаћање доспелих обавеза према повериоцима и обавеза за доспеле јавне приходе, као и избегавање плаћања затезне камате према повериоцима и судских трошкова за принудну наплату и блокаду текућих рачуна. Оцену оправданости коришћења оквирног кредита свако друштво треба да утврди на основу висине трошкова који настају или могу настати ако се обавезе не плаћају у прописаним роковима, с једне стране, и због висине камате и других трошкова које правно лице, односно предузетник треба да плати банци приликом коришћења оквирног кредита, с друге стране.

Оквирни овердрафт кредит или дозвољени мунус по текућем рачуну

Оквирни кредит је краткорочни кредит који банке дају својим клијентима за дневну ликвидност. Овим кредитом се привредним друштвима омогућава да извршавају налоге за плаћање и изнад расположивог стања на свом рачуну, до одређене границе. На захтев друштва или предузетника банке могу да одобре посебан облик кредитирања тако што дозвољавају да се са рачуна који је код њих отворен, користе новчана средства у већем износу од износа који се тренутно налази на рачуну, односно да клијенти изврше плаћање својим повериоцима у већем износу од износа који на дан плаћања чини стање на њиховом рачуну. Ако привредно друштво, односно предузетник изврши плаћање својим повериоцима са рачуна у банци преко износа стања на рачуну на тај дан, плаћање је извршено из средстава банке, што значи да је плаћање извршено из одобреног оквирног (овердрафт) кредита путем прекорачења.

Оквирни кредит одобрава банка на основу поднетог захтева привредног друштва, уз који се подноси и уговором предвиђена документација, одређена пословном политиком банке. Накнада за обраду кредита


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме