U skladu sa članom 35. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 i 30/2018 – dalje: Zakon) pravna lica i preduzetnici dužni su da za statističke i druge potrebe Agenciji za privredne registre (dalje: APR) do kraja februara naredne godine dostave Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj. Pravna lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske godine dužna su da do kraja februara naredne godine Agenciji dostave Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj. View Fullscreen JANUAR 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 31 RAČUNOVODSTVO Redakcija Statistički izveštaj za privredna društva, zadruge i preduzetnike za 2019. godinu U skladu sa članom 35. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 i 30/2018 – dalje: Zakon) pravna lica i preduzetnici dužni su da za statističke i druge potrebe Agenciji za privredne registre (dalje: APR) do kraja februara naredne godine dostave Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj. Pravna lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske godine dužna su da do kraja februara naredne godine Agenciji dostave Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj. Uvod Sva pravna lica i preduzetnici koji poslov- ne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, bez obzira na to da li im se poslovna godina poklapa sa kalendarskom ili ne, obavezni su da APR-u za statističke potrebe dostave Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj do 2. marta 2020. godine. Ovi izveštaji se dostavljaju u elektronskoj formi preko aplikacije APR-a i obavezno moraju biti potpisani kvali- fikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. Izjava o neaktivnosti umesto Statističkog izveštaja U skladu sa članom 15. Pravilnika o uslovi- ma i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih iz- veštaja („Sl. glasnik RS”, br. 127/2014, 101/2016 i 111/2017), obveznik koji nije imao poslovnih događaja niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obavezama u izveštajnoj godi- ni Agenciji dostavlja izjavu o neaktivnosti potpisanu kvalifikovanim elektronskim pot- pisom zakonskog zastupnika do kraja februara ČLANAK POČINJE NIŽE NA STRANI 32 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net RAČUNOVODSTVO naredne godine putem Posebnog informacio- nog sistema. Dostavljanjem ove izjave smatra se da je ispunjena obaveza dostavljanja izve- štaja za statističke potrebe i redovnog go- dišnjeg finansijskog izveštaja za izveštajnu godinu na koju se izjava odnosi. Obveznici koji podnesu ovu izjavu smatraju se mikro pravnim licima u
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In