Bez obzira na usvajanje novog Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS” br. 73/2019), koji stupa na snagu 1. januara 2020. godine, prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja na dan 31. 12. 2019. godine NIŠTA SE NIJE PROMENILO – razvrstavanje pravnih lica i obuhvat godišnjeg finansijskog izveštaja vrše se u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/13 i 30/18), a isti su i obaveza sastavljanja izveštaja o poslovanju i rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja i statističkog izveštaja za objavljivanje. View Fullscreen JANUAR 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 27 RAČUNOVODSTVO Redakcija Razvrstavanje pravnih lica prema veličini Bez obzira na usvajanje novog Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS” br. 73/2019), koji stupa na snagu 1. januara 2020. godine, prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja na dan 31. 12. 2019. godine NIŠTA SE NIJE PROMENILO – razvrstavanje pravnih lica i obuhvat godišnjeg finansijskog izveštaja vrše se u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/13 i 30/18), a isti su i obaveza sastavljanja izveštaja o poslovanju i rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja i statističkog izveštaja za objavljivanje. Uvod Pravna lica se, u smislu Zakona o računovod- stvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/13 i 30/18 – dalje: Zakon), razvrstavaju na mikro, mala, srednja i velika, u zavisnosti od propisanih kriterijuma. Preduzetnici se ne razvrstavaju po veličini jer se smatraju mikro pravnim licima, nezavi- sno od kriterijuma, dok se finansijske institu- cije smatraju velikim pravnim licima. Kriterijumi na osnovu kojih se vrši razvr- stavanje nisu promenjeni u odnosu na prethodnu godinu. Ono što će u vezi sa razvrstavanjem da se razlikuje u odnosu na prethodnu godinu jeste zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije na dan 31. 12. 2019. godine. Obim redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu određuje se na osno- vu razvrstavanja koje je izvršeno na osnovu podatka iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu i izabranog raču- novodstvenog okvira (regulative) koji se primenjuje prilikom vrednovanja pozicija u finansijskim izveštajima. ČLANAK POČINJE NIŽE NA STRANI 28 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net RAČUNOVODSTVO Kriterijumi za razvrstavanje U skladu sa članom 6. Zakona, pravna lica se razvrstavaju na mikro, mala, srednja i velika, u zavi- snosti od prosečnog broja zaposlenih, poslovnog prihoda i prosečne vrednosti poslovne imovine, utvrđenih na dan sastavljanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja u poslovnoj godini. Tabela 1: Kriterijumi za razvrstavanje pravnih lica KRITERIJUMI MIKRO (ako ne prelaze 2 od 3 kriterijuma) MALA (ako ne prelaze 2 od 3 kriterijuma) SREDNJA (ako ne
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In