– Рок за закључење уговора је 30. септембар 2017. године.

Услови и начин обављања ревизије финансијских извештаја, обавезност ревизије, уговарање ревизије, као и друга питања у вези са ревизијом, регулисана су Законом о ревизији („Сл. гласник РС”, бр. 62/2013 – у даљем тексту: Закон о ревизији).

Предмет и циљ ревизије

Предмет ревизије су редовни годишњи појединачни и консолидовани финансијски извештаји, а сама ревизија је поступак провере и оцене финансијских извештаја, као и података и метода који се примењују при састављању финансијских извештаја на основу којих се даје независно стручно мишљење о томе да ли финансијски извештаји у свим материјално значајним аспектима дају истинит и поштен приказ финансијског стања и резултата пословања правног лица, у складу са одговарајућом регулативом за израду финансијских извештаја.

Дакле, крајњи резултат обављене ревизије финансијских извештаја је издавање извештаја, односно мишљења ревизора о њиховој истинитости и објективности, а изражено мишљење ревизора, у складу са Законом и релевантним Међународним стандардима ревизије (МСР), може бити:

 • мишљење без резерве – позитивно,
 • мишљење с резервом,
 • уздржавајуће мишљење и
 • негативно мишљење.

Обвезници екстерне ревизије финансијских извештаја за 2017. годину

Основни критеријум за одређивање да ли је правно лице обвезник законске ревизије финансијских извештаја, јесте разврставање правних лица, које је дефинисано чланом 6. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС”, бр. 62/2013 – у даљем тексту: Закон о рачуноводству).

С обзиром на то да се обвезници ревизије за текућу годину одређују на основу величине разврставања правних лица за претходну годину, утврђивање обвезника ревизије за 2017. годину врши се на основу разврставања по финансијским извештајима за 2016. годину.

Сходно наведеном, обвезници законске ревизије финансијских извештаја за 2017. годину, јесу:

 • велика и средња правна лица разврстана по финансијским извештајима за 2016. годину;
 • јавна друштва (независно од величине);
 • матична правна лица која састављају консолидоване финансијске извештаје;
 • сва


  ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

  ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

  ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.  Улогујте се
   Запамти ме