– Rok za zaključenje ugovora je 30. septembar 2017. godine. Uslovi i način obavljanja revizije finansijskih izveštaja, obaveznost revizije, ugovaranje revizije, kao i druga pitanja u vezi sa revizijom, regulisana su Zakonom o reviziji („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 – u daljem tekstu: Zakon o reviziji). Predmet i cilj revizije Predmet revizije su redovni godišnji pojedinačni i konsolidovani finansijski izveštaji, a sama revizija je postupak provere i ocene finansijskih izveštaja, kao i podataka i metoda koji se primenjuju pri sastavljanju finansijskih izveštaja na osnovu kojih se daje nezavisno stručno mišljenje o tome da li finansijski izveštaji u svim materijalno značajnim aspektima daju istinit i pošten prikaz finansijskog stanja i rezultata poslovanja pravnog lica, u skladu sa odgovarajućom regulativom za izradu finansijskih izveštaja. Dakle, krajnji rezultat obavljene revizije finansijskih izveštaja je izdavanje izveštaja, odnosno mišljenja revizora o njihovoj istinitosti i objektivnosti, a izraženo mišljenje revizora, u skladu sa Zakonom i relevantnim Međunarodnim standardima revizije (MSR), može biti: mišljenje bez rezerve – pozitivno, mišljenje s rezervom, uzdržavajuće mišljenje i negativno mišljenje. Obveznici eksterne revizije finansijskih izveštaja za 2017. godinu Osnovni kriterijum za određivanje da li je pravno lice obveznik zakonske revizije finansijskih izveštaja, jeste razvrstavanje pravnih lica, koje je definisano članom 6. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 – u daljem tekstu: Zakon o računovodstvu). S obzirom na to da se obveznici revizije za tekuću godinu određuju na osnovu veličine razvrstavanja pravnih lica za prethodnu godinu, utvrđivanje obveznika revizije za 2017. godinu vrši se na osnovu razvrstavanja po finansijskim izveštajima za 2016. godinu. Shodno navedenom, obveznici zakonske revizije finansijskih izveštaja za 2017. godinu, jesu: velika i srednja pravna lica razvrstana po finansijskim izveštajima za 2016. godinu; javna društva (nezavisno od veličine); matična pravna lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje; sva pravna lica, odnosno preduzetnici čiji poslovni prihod, ostvaren u 2016. godini, prelazi 4.400.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti. Pored obveznika revizije iz člana 21. Zakona o reviziji, postoje i drugi obveznici revizije kojima je obaveza revizije propisana nekim drugim zakonom. Na primer, članom 65. Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS”, br. 15/2016) propisano je da javna preduzeća moraju imati izvršenu reviziju finansijskih izveštaja od strane ovlašćenog revizora. Dakle, sva javna preduzeća su, nezavisno od veličine, obveznici revizije jer je tako izričito propisano Zakonom o javnim preduzećima. Takođe, ukoliko se nekim drugim propisom uvodi obaveza revizije i za neke druge pravne subjekte, obavezi revizije podležu i pomenuti subjekti, bez obzira na
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In