У Паризу је 7. јуна 2017. године у присуству високих званичника Организације за економску сарадњу и развој (у даљем тексту: ОЕЦД), као и представника 76[2] држава и јурисдикција[3] (термин из Мултилатералног уговора – прим. Д.Д.) које, у формалном смислу, нису државе (нпр. Гернзи – Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске, Острво Мен – Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске, Џерси – Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске …), потписан „Мултилатерални уговор за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговореˮ[4] (уговоре о избегавању двоструког опорезивања/УОИДО – прим. Д.Д.) – у даљем тексту: Мултилатерални уговор.

У име Републике Србије Мултилатерални уговор је потписао Рајко Ристић, амбасадор Републике Србије у Француској[5].

Поред обавезујућих решења садржаних у Мултилатералном уговору, државе потписнице су (у складу са међународним јавним правом – Бечком конвенцијом о уговорном праву[6], као и, у случају Републике Србије, Законом о закључивању и извршавању међународних уговора[7]) имале могућност стављања резерви (и, с тим у вези, достављања одговарајућих обавештења Депозитару Мултилатералног уговора – Генералном секретару ОЕЦД) на чланове (или ставове појединих чланова) Мултилатералног уговора, одређене Мултилатералним уговором, што је Република Србија и учинила[8].

С тим у вези подсећамо да је израда Мултилатералног уговора у складу са тачком 15.[9] ОЕЦД/Г20 БЕПС акционог плана (енг. Base Еrosion and Рrofit Shifting), чијим доношењем и усвајањем се уводе нова правила у материју међународног опорезивања.

Наведено се односи на спречавање пореског планирања које искоришћава празнине и неусаглашеност пореских прописа за умањење пореске основице или „вештачкоˮ премештање (селидбу) добити у земље са ниском или непостојећом пореском јурисдикцијом – у којима се економска активност уопште не одвија или се одвија у малом обиму.

Овакво поступање пореских обвезника (које за последицу има неплаћање пореза на добит уопште или његово плаћање у веома малом износу – у односу на износ пореза који би реално требало


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме