Na dan 15. marta 2020. godine („Sl. glasnik RS” br. 29/2020) objavljena je Odluka o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, koja je stupila na snagu na dan objavljivanja. View Fullscreen 8 AKTUELNA TEMA Redakcija Virus korona – iz ugla poslodavaca i obavljanja delatnosti Na dan 15. marta 2020. godine („Sl. glasnik RS” br. 29/2020) objavljena je Odluka o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, kojaje stupila na snagu na dan objavljivanja. Zbog vanrednih okolnosti u pojedinim delatnostima došlo je do prekida rada, odnosno do smanjenja obima posla i gubitka prihoda. U vezi sa tim dajemo odgovore na neka pitanja pretplatnika na osnovu trenutno važećih odredbi zakona, koje pritom u uslovima vanrednog stanja mogu da se promene po drugačijoj proceduri u odnosu na redovno stanje (uredbom Vlade): ▶ Kako organizovati rad zaposlenih od kuće? ▶ Koja su prava zaposlenog u slučaju obustavljanja proizvodnje? ▶ Koja su prava zaposlenih u slučaju privremenog prekida obavljanja delatnosti preduzetnika? ▶ Kako preduzetnik može ostvarivati prava iz zdravstvenog osiguranja nakon prekida obavljanja delatnosti? ▶ Da li zaposleni ima pravo na neku naknadu za vreme izolacije ili samoizolacije? ▶ Obaveza štampanja dnevnih izveštaja fiskalne kase i obaveza defiskalizacije kase u slučaju privremenog prekida obavljanja delatnosti! Sve uredbe koje vlada bude donosila u vezi sa postupanjem u vanrednoj situaciji, koje uređuju pitanja koja smo u ovom članku razmatrali, biće naknadno objavljene na stranici časopisa www.poslovnisavetnik.net. 1 Org Imajuću u vidu odluku o proglašenju vanrednog stanja, kao i našu potrebu da za određeni broj zaposlenih za koje postoje uslovi organizujemo rad od kuće, u kojoj formi (odluka, rešenje pojedinačno ili za više lica) i na osnovu kojih odredbi zakona bi bilo ispravno da organizujemo rad? Po našem mišljenju, na osnovu člana 192. Zakona o radu i Odluke o uvedenom vanrednom stanju POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net nadležni organ donosi odluku u kojoj se navode sledeće mere: ▶ navesti zaposlene koji će raditi od kuće, ▶ kada počinje rad od kuće (datum), a ne može da se odredi krajnji datum, tako da treba navesti da to zavisi od trajanja vanrednog stanja, ▶ načelna odredba da će mu se za vreme rada od kuće obezbediti sva prava u skladu sa Zakonom o radu i opštim aktom, a da će se svakom zaposlenom izdati rešenje. Odluka bi, po našem mišljenju, trebalo da sa- drži obrazloženje. Na osnovu pomenute odluke svakom zaposlenom treba da se izda rešenje u skladu sa 193.
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In