U „Službenom glasniku” 21/2020 objavljen je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2020. godinu. Pravilnik je stupio na snagu 14. marta 2020. godine. Propisane kamatne stope odnose se na utvrđivanje poreza na dobit za 2020. godinu, a mogu da se primenjuju i za potrebe obračuna poreza na dobit po odbitku u slučaju isplate prihoda od kamate povezanom nerezidentnom pravnom licu. View Fullscreen 16 AKTUELNA TEMA Objavljene su kamatne stope za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2020. godinu U „Službenom glasniku” 21/2020 objavljen je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2020. godinu. Pravilnik je stupio na snagu 14. marta 2020. godine. Propisane kamatne stope odnose se na utvrđivanje poreza na dobit za 2020. godinu, a mogu da se primenjuju i za potrebe obračuna poreza na dobit po odbitku u slučaju isplate prihoda od kamate povezanomnerezidentnom pravnom licu. POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net 2020. god. 2019. god. 2018. god. Za druga privredna društva (osim za banke i davaoce finansijskog lizinga) Kratkoročni krediti u RSD 4,71% 4,98% 5,84% Dugoročni krediti u RSD 5,55% 5,69% 5,58% Kratkoročni krediti u EUR i dinarski krediti indeksirani u EUR 2,64% 2,71% 3,10% Dugoročni krediti u EUR i dinarski krediti indeksirani u EUR 2,87% 2,90% 3,42% Kratkoročni krediti u CHF i dinarski krediti indeksirani u CHF 7,84% Nije objavljena 12,97% Dugoročni krediti u CHF i dinarski krediti indeksirani u CHF 7,52% 7,61% 8,21% Kratkoročni krediti u USD i dinarski krediti indeksirani u USD 4,83% 3,08% 4,41% Dugoročni krediti u USD i dinarski krediti indeksirani u USD 4,05% 4,12% 4,16% Za banke i davaoce finansijskog lizinga Kratkoročni krediti u RSD 1,92% 2,72% 3,10 Dugoročni krediti u RSD 2,71% Nije objavljena 4,10 Krediti u EUR i dinarski krediti indeksirani u EUR 3,11% 3,64% 3,19 Krediti u USD i dinarski krediti indeksirani u USD 3,87% 5,05% 2,45 Krediti u CHF i dinarski krediti indeksirani u CHF 2,54% 2,98% 3,12 Krediti u SEK i dinarski krediti indeksirani u SEK 3,92% 3,91% 3,70 Krediti u NOK i dinarski krediti indeksirani u NOK Nije objavljena 4,25% Nije objavljena Krediti u GBP i dinarski krediti indeksirani u GBP 1,88% 1,92% 1,15 Krediti u RUB i dinarski krediti indeksirani u RUB 3,23% 1,41% 3,33 3 DECENIJE PS
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In