1. ИЗМЕНЕ У ПРОПИСИМА О АКЦИЗАМА

Активности поводом доношења иновираних прописа из области акциза су настављене, па након објављивања у „Службеном гласнику РС”, бр. 86/2017, Правилникa о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве, затим Правилникa о изменама и допунама Правилника о начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу, као и Правилникa о изменама и допунама Правилника о садржини, врсти података и начину вођења регистра произвођача алкохолних пића, о чему је писано у часопису број 10/2017, донети су:

1) Уредба о изменама Уредбе о начину и поступку утврђивања износа просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина – ступила на снагу 7. октобра 2017. године;

2) Уредба о изменама и допунама Уредбе о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа акциза – ступила на снагу 7. октобра 2017. године, а примењује се од 1. јануара 2018. године;

3) Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и поступку остваривања ослобођења од плаћања акцизе на производе које произвођач, односно увозник продаје дипломатским и конзуларним представништвима и међународним организацијама, као и на деривате нафте, биогорива и биотечности који се продају на основу међународног уговора – ступио на снагу 7. октобра 2017. године, с тим што ће се одредбе члана 3. овог правилника примењивати почев од подношења пореске пријаве за акцизе за јануар 2018. године.

Оно што је најбитније у вези са новинама у наведеним усвојеним прописима, дато је у наставку.

Уредба о изменама Уредбе о начину и поступку утврђивања износа просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина („Сл. гласник РС”, број 88/2017)

Изменама наведене уредбе извршено је усклађивање њених одредаба са Законом о изменама и допунама Закона о акцизама („Сл. гласник РС”, број 108/2016),


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме