Према одредбама Закона о војној, радној и материјалној обавези („Сл. гласник РС”, бр. 88/2009 и 95/2010 – у даљем тексту: Закон), војну обавезу у миру, ванредном или ратном стању имају сви грађани који се припремају и оспособљавају за извршавање војних дужности и других задатака одбране, у складу са Законом.

Сходно члану 3. Закона, војна обавеза је општа и подлежу јој држављани Републике Србије, а састоји се од: регрутне обавезе, обавезе служења војног рока, обавезе вршења цивилне службе и обавезе у резервном саставу, које се врше под условима прописаним овим и посебним законом.

Према члану 68. став 6. Закона, износ и начин исплате наведених накнада за вршење војне обавезе прописује Влада на предлог министра одбране. У складу са овим законским овлашћењем, Влада Републике Србије донела је Уредбу о износу и начину исплате накнада за вршење војне обавезе („Сл. гласник РС” број 16/2013), којом се ближе уређују износ и начин исплате накнада за вршење војне обавезе, при чему се под „накнадом за вршење војне обавезе” сматра:

– накнада зараде или

– новчана накнада.

Исплата накнаде зараде запосленом лицу у резервном саставу

Према члану 2. Уредбе, лицу у резервном саставу које је у радном односу, а позвано је због вршења службе у резервном саставу, за време вршења те обавезе припада накнада зараде у висини његове просечне зараде у претходна три месеца пре позивања, осим ако то посебним законом није другачије одређено, у складу са Законом.

Међутим, сматра се да се ова одредба неће применити јер, према члану 114. Закона о раду, запослени има право на накнаду зараде у висини просечне зараде у претходних 12 месеци, у складу са општим актом и уговором о раду, за време одсуствовања са рада због војне вежбе, а послодавац има право на рефундирање исплаћене накнаде зараде.

На накнаду зараде за време одсуства са рада због војне вежбе обрачунавају се порез и доприноси као на


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме