U blagajnama pravnih lica vrše se značajne isplate novca na koji se ne plaćaju porezi, pa su poreski organi u obavezi da vrše kontinuirane provere zakonitosti isplata u gotovini. O načinu vođenja blagajničkog poslovanja, uz obilje primera i razrešenje brojnih nedoumica, govorićemo u ovom tekstu Blagajničko poslovanje podrazumeva isključivo poslovanje gotovim novcem, primanje, čuvanje i izdavanje gotovog novca, odnosno promet gotovine. U blagajni se evidentiraju i hartije od vrednosti. Sva pravna lica i preduzetnici (u daljem tekstu: pravna lica) bez izuzetaka, po istim propisima (pravilima) moraju da vode blagajničko poslovanje. Mali broj pravnih lica obavlja registrovanu delatnost, a da pri tom nema blagajnu, odnosno ne vrši gotovinska plaćanja ili isplate. Pored novčanih sredstava koja se nalaze na tekućem računu u banci, pravna lica raspolažu i gotovim novcem naplaćenim po raznim osnovama, a koji se do trenutka uplate kod banke nalazi u blagajni pravnog lica. Takođe, za određena plaćanja novac se podiže sa računa kod banke, a do trenutka isplate drži se u blagajni pravnog lica. Ovaj promet treba da je sveden na najneophodniju meru. Pravno lice bi trebalo u blagajni da drži samo deo gotovine neophodan za „brzeˮ tekuće isplate, a ostatak novčanih sredstava na računu u poslovnoj banci. Evidentiranje u blagajni vrši se na osnovu pravdajućih dokumenata. U pravnom licu pojavljuju se određene gotovinske uplate i isplate koje se moraju izvršiti i evidentirati preko blagajne pravnog lica. Blagajna je posebno mesto ili odeljenje u pravnom licu preko koga se obavlja blagajničko poslovanje, odnosno uplata i isplata gotovog novca. U velikim pravnim licima ili onima sa većim prometom gotovine mogu se formirati i pomoćne blagajne. Njihov zadatak je da preuzimanjem određenih vrsta isplata rasterete glavnu blagajnu.   1. Zakonska regulativa Gotovinski promet novcem uređen je podzakonskim aktom, Pravilnikom o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna i fizička lica koja obavljaju delatnost („Sl. glasnik RSˮ, br. 77/11). Gotovinski promet stranim valutama uređen je Zakonom o deviznom poslovanju, član 34. („Sl. glasnik RSˮ, br. 62/06, 31/11, 119/12 i 139/14) i Odlukom Narodne banke Srbije o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu („Sl. glasnik RSˮ, br. 51/15). Gotov novac koji je primljen u blagajnu za prodatu robu i usluge od građana ili po bilo kojem osnovu, mora se u celosti uplatiti na tekući račun poslovne banke u roku od 7 dana (član 5. Pravilnika). Iz dnevnih uplata u blagajnu po osnovu ostvarenog
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In