Nerazumevanje pojmova donacije i transfera, odnosno nepoznavanje različitosti između ova dva pojma, koja označavaju različite vrste prihoda, za posledicu može da ima i neispravno planiranje i neispravan prikaz izvršenja plana, kao i neispravnu računovodstvenu evidenciju po navedenim osnovima. U ovom tekstu autor obrazlaže donacije i transfere kao vrste javnih prihoda, a o davanju donacija, kredita i zajmova/pozajmica od strane korisnika javnih sredstava, zakonskim ograničenjima i stavovima nadležnih organa o tome biće pripremljen komentar u jednom od narednih brojeva časopisa. Osim toga, u tekstu su dati i primeri donacija i transfera sa kojima se susreću jedinice lokalne samouprave, zdravstvene ustanove, škole i druge obrazovne institucije. View Fullscreen NOVEMBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 103 BUDŽETSKI KORISNICI Mr Jovan Čanak Donacije i transferi kao vrsta javnih prihoda Nerazumevanje pojmova donacije i transfera, odnosno nepoznavanje različitosti između ova dva pojma koja označavaju različite vrste prihoda, za posledicu može da ima i neispravno planiranje i neispravan prikaz izvršenja plana, kao i neispravnu računovodstvenu evidenciju po navedenim osnovima. U ovom tekstu autor obrazlaže donacije i transfere kao vrste javnih prihoda, a o davanju donacija, kredita i zajmova/pozajmica od strane korisnika javnih sredstava, zakonskim ograničenjima i stavovima nadležnih organa o tome biće pripremljen komentar u jednom od narednih brojeva časopisa. Osim toga, u tekstu su dati i primeri donacija i transfera sa kojima se susreću jedinice lokalne samouprave, zdravstvene ustanove, škole i druge obrazovne institucije. Uvod Nasuprot donacijama i transferima kao vr- sti javnih prihoda, članom 27. Zakona o budžet- skom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/2009… i 72/2019) propisani su javni rashodi i izdaci države, u koje se, između ostalog, ubrajaju i do- tacije i transferi. Zakonom o budžetu Republike Srbije ili odlukom jedinice lokalne samoupra- ve utvrđuju se sredstva koja se iz budžeta izdva- jaju korisnicima budžetskih sredstava u obliku dotacija i transfera. Dakle, pojam donacija odnosi se na priliv sredstava i predstavlja vrstu javnih prihoda (klasa 700000 – Tekući prihodi), kao element ukupnog prihoda u državnom budžetu, odnosno bu- džetu jedinice lokalne samouprave iz kog treba da se pokriju svih planirani rashodi utvrđeni zakonom o budžetu, odnosno odlukom jedinica lo- kalne samouprave. S druge strane, pojam dotacija odnosi se na odliv sredstava iz budžeta za tekuće rashode (klasa 400000 – Tekući rashodi) za obaveze koje su Zakonom o budžetu ili odlukama o budžetu pre- uzete prema određenim korisnicima budžetskih sredstava. Pojmovne i suštinske razlike između donacija, sponzorstva i transfera Donacija je reč latinskog porekla
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In