Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини Прегледа обрачуна ПДВ објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 90/2017 – у даљем тексту: Правилник). Вођење евиденције ПДВ-а у складу са овим правилником, као и подношење Прегледа обрачуна ПДВ-а уз ПП ПДВ пријаву, почиње од 1. јануара 2018. године. Даном почетка његове примене престају да важе:

Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ („Сл. гласник РС”, број 120/12) и

– Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини Прегледа обрачуна ПДВ („Сл. гласник РС”, бр. 80/16 и 109/16).

Нови Правилник не уређује сам облик (изглед) вођења евиденције о ПДВ-у, већ дефинише садржину евиденције, па обвезници ПДВ-а имају могућност да сами програмски одреде облик вођења евиденције, с тим да она мора да обезбеди вршење контроле правилног обрачунавања и плаћања ПДВ-а, односно сачињавања Прегледа обрачуна ПДВ-а. Што се тиче Прегледа обрачуна ПДВ-а, Правилником је прописан облик и садржина.

А. КОМЕНТАР ПРАВИЛНИКА

Како смо поменули, чланом 46. Закона о ПДВ-у прописана је обавеза достављања ПРЕГЛЕДА обрачуна ПДВ-а уз сваку пореску пријаву. Пошто се ПППДВ доставља у електронском облику, неопходно је било да се омогући и достављање Прегледа на исти начин, па је Правилником ближе уређен облик, садржина и начин вођења евиденције о ПДВ-у, као и облик и садржина Прегледа обрачуна ПДВ-а. Да би порески обвезници могли ажурно и лако да воде евиденцију о ПДВ-у на основу које ће се састављати Преглед, неопходно је да до краја ове године програмска решења прилагоде захтевима из Правилника.

Правилник се састоји из два дела:

1) Први део уређује садржину евиденције о ПДВ-у, која има:

–  општу евиденцију – воде је сви обвезници ПДВ-а;

посебне евиденције – при чему ће обвезник обезбедити одговарајућу евиденцију у зависности од промета добара и услуга који обавља, као и од


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме