Према одредби члана 55. Закона о порезу на доходак грађана (у даљем тексту: Закон о порезу), приходи од ауторских права представљају приходе физичког лица на које се плаћа порез на доходак грађана и доприноси за социјално осигурање. У пракси су ови приходи врло разноврсни, као и њихови обрачуни, а у наставку ће бити дато неколико карактеристичних примера ових примања и њиховог пореског третмана.

  1. Обрачун ауторске накнаде када се признају стварни трошкови

Аутори који имају право на признавање нормираних трошкова, могу поднети захтев да им се, уместо нормираних, признају стварни трошкови које је су имали при остваривању и очувању прихода, ако за то поднесу доказе (рачуне и сл.). Ови аутори, као и остали којима се уз ауторско дело признају нормирани трошкови, на приходе од ауторског дела плаћају порез по стопи од 20%, допринос за ПИО по стопи од 26% и допринос за здравствено осигурање по стопи од 10,3% (ако нису осигурани по другом основу).

Пошто је уобичајено да се накнада за ауторско дело најпре утврђује у нето износу,

а основица за обрачун пореза и доприноса је бруто износ те накнаде, када се аутору признају стварни трошкови, коефицијенти за прерачун накнаде са нето на бруто износ су следећи:

1) када се плаћа порез од 20%, допринос за ПИО од 26% и допринос за здравствено осигурање од 10,3%, формула је:

Бруто накнада = стварни трошкови + (нето накнада x 2,288329519);

2) када се плаћа порез од 20% и допринос за ПИО од 26%, формула је:

Бруто накнада = стварни трошкови + (нето накнада x 1,851851852);

3) када се плаћа само порез од 20%, формула је:

Бруто накнада = стварни трошкови + (нето накнада x 1,25).

У примеру стварни трошкови износе 10.000 динара, а накнада по ауторском уговору износи 50.000 динара нето. Обрачун је приказан за сва три случаја: када се плаћа порез, допринос за ПИО и допринос за здравство; када


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме