Разлози за доношење измена Закона о рачуноводству садржани су у обавези Републике Србије да усагласи своју законску регулативу са новим међународним стандардима у области спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма, који су донети 2012. године од стране Организације за контролу и спречавање прања новца (у даљем тексту: ФАТФ). Република Србија је у периоду децембар 2014 – април 2016. године била предмет петог круга евалуације од стране Комитета МАНИВАЛ (у даљем тексту: Комитет),у погледу радњи и мера које предузима у циљу борбе против прања новца и финансирања тероризма. Извештај који је том приликом састављен садржи Препоруку 28. која се односи на регулисање и надзор над радом нефинансијског сектора, којом  се предлаже и измена прописа који регулишу пословање субјеката у нефинансијском сектору у смислу забране кривично осуђиваним правним лицима и физичким лицима да буду оснивачи и власници привредних друштава која су регистрована за пружање рачуноводствених услуга, односно забране кривично осуђиваним физичким лицима да се као предузетници баве овом делатношћу. Имајући у виду наведено, а посебно обавезу Републике Србије да докаже конкретне напретке у свакој од кључних области, као и спремност да кроз измену прописа заштити финансијски систем од потенцијалних злоупотреба, те избегне стављање Републике Србије на листу држава које не примењују међународне стандарде у области борбе против прања новца и финансирања тероризма, израђена је измена којом је у Закону о рачуноводству („Сл. гласник РС”, број 62/2013 – у даљем тексту: Закон) иновиран члан 15, који утврђује лица која воде пословне књиге и састављају финансијске извештаје. Према непромењеном ставу 1. у овом члану, вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја правно лице, односно предузетник може да повери уговором у писаној форми, у складу са Законом, привредном друштву или предузетнику, који имају регистровану претежну делатност за пружање рачуноводствених услуга. У односу на ово основно решење, у члан 15. Закона додати су нови


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In