Функционисање ученичког и студентског стандарда дефинисано је Законом о ученичком и студентском стандарду („Сл.  гласник РС”, 18/2010 и 55/2013 – у даљем тексту: Закон) и Правилником о смештају и исхрани ученика и студената („Сл. гласник РС”, 36/2010 и 55/2015 – у даљем тексту: Правилник). Установу ученичког и студентског стандарда може да оснује Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе и друго домаће или страно физичко лице.

Установе ученичког стандарда су:

1) дом ученика – за остваривање права ученика на смештај, исхрану и васпитни рад;

2) ученички центар – за остваривање права ученика на смештај, исхрану, васпитни рад и одмор;

3) ученичко одмаралиште – за остваривање права ученика на одмор и опоравак;

4) ученички културни центар – за остваривање права ученика на културне, уметничке, спортске и рекреативне активности и информисање.

Установе студентског стандарда су:

1) студентски центар – за остваривање права студената на смештај и исхрану;

2) студентско одмаралиште – за остваривање права студената на одмор и опоравак;

3) студентски културни центар – за остваривање права студената на културне, уметничке, спортске и рекреативне активности и информисање.

У наредном делу текста ће поводом почетка нове школске године бити дато неколико карактеристичних момената у вези са финансирањем активности установа ученичког и студентског стандарда (у даљем тексту: Установа).

Извори финансирања Установа

Установа стиче средства за обављање делатности, у складу са Законом и статутом, из следећих извора:

1) из средстава која обезбеђује оснивач;

2) учешћем ученика, његовог родитеља или старатеља, односно студента у трошковима смештаја и исхране;

3) из донација, поклона и завештања;

4) обављањем друге делатности и пружањем услуга, у складу са Законом;

5) из других извора, у складу са Законом.

Средства која се обезбеђују у буџету Републике Србије, Установама које су обухваћене актом о мрежи установа, обезбеђују се за:

1) надокнаду за социјалну заштиту;

2) зараде и друга припадајућа давања;

3) текуће одржавање зграда и објеката;

4) инвестиције, односно унапређење инфраструктуре Установа.

Финансирање делатности обезбеђује се кроз цену услуге, чију висину утврђује Министарство


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме