На дан када се роба из слободне царинске зоне пушта у слободан промет у царинско подручје Републике Србије ван зоне, настаје обавеза плаћања царине и других увозних дажбина, без обзира на то што је та иста роба, због обављања делатности у слободној зони, претходно већ била пуштена у слободан промет, уз ослобођење од плаћања царине и других увозних дажбина.

Слободне зоне су чланом 191. Царинског закона („Сл. гласник РС”, бр. 18/2010, 111/2012, 29/2015 и 108/2016) одређене као делови царинског подручја Републике Србије, одвојени од осталог дела царинског подручја, у којима се, у сврху наплате увозних дажбина и примене увозних мера трговинске политике, сматра да страна роба није у царинском подручју Републике Србије под условом да није стављена у слободан промет или да није стављена у други царински поступак, или да се не користи или троши у слободној зони под другим условима, а не под условима који су утврђени царинским прописима.

То значи да се на страну робу, док се налази у слободној зони, неће обрачунавати и наплаћивати увозне дажбине све док се иста користи и троши у слободној зони, у складу с царинским прописима, односно док се не стави у слободан промет или у други царински поступак који подразумева наплату увозних дажбина.

У зависности од потреба, а сходно чл. 198. Царинског закона, страна роба у слободној зони може да се:

1) стави у слободан промет под условима који су прописани за тај поступак и уз примену члана 203. Царинског закона;

2) подвргне уобичајеним облицима поступања из члана 138. став 1. Царинског закона, без посебног одобрења;

3) стави у поступак активног оплемењивања, под условима који су прописани за тај поступак;

4) стави у поступак прераде под царинском контролом, под условима који су прописани за тај поступак;

5) стави у поступак привременог увоза, под условима прописаним за тај поступак;

6) уступи у корист државе, у складу са чланом 209. Царинског закона;

7)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме