Obaveza i način sprovođenja popisa regulisani su: Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 i 30/2018 – dalje: Zakon), Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Sl. glasnik RS”, br. 118/2013 i 137/2014 – dalje: Pravilnik o popisu). U skladu sa članom 16. i 17. Zakona, obaveza vršenja popisa postoji za sva pravna lica i preduzetnike, bez obzira na pravnu formu i delatnost kojom se bave, i to u sledećim slučajevima: – na početku poslovanja, – na kraju poslovne godine, odnosno na dan bilansa stanja (redovni ili godišnji popis), – prilikom primopredaje dužnosti računopolagača, promene prodajnih cena proizvoda i robe u maloprodajnom objektu, statusne promene, otvaranja odnosno zaključenja postupka stečaja i likvidacije pravnog lica, kao i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom (vanredni popis). View Fullscreen 124 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net RAČUNOVODSTVO Redakcija Godišnji popis imovine i obaveza za 2019. godinu Obaveza i način sprovođenja popisa reguli- sani su: XXZakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 i 30/2018 – dalje: Zakon), XXPravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Sl. glasnik RS”, br. 118/2013 i 137/2014 – dalje: Pravilnik o popisu). U skladu sa članom 16. i 17. Zakona, obaveza vršenja popisa postoji za sva pravna lica i pre- duzetnike, bez obzira na pravnu formu i delat- nost kojom se bave, i to u sledećim slučajevima: „na početku poslovanja, „na kraju poslovne godine, odnosno na dan bi- lansa stanja (redovni ili godišnji popis), „prilikom primopredaje dužnosti računopola- gača, promene prodajnih cena proizvoda i robe u maloprodajnom objektu, statusne promene, otvaranja odnosno zaključenja postupka stečaja i likvidacije pravnog lica, kao i u drugim sluča- jevima predviđenim Zakonom (vanredni popis). 00: Popis neuplaćenog upisanog kapitala Popis neuplaćenog upisanog kapitala vrši se sintetičkim računima propisanim Pravil- nikom o kontnom okviru: „000 – Upisane a neuplaćene akcije, „001 – Upisani a neuplaćeni udeli i ulozi. ČLANAK POČINJE NIŽE NA STRANI DECEMBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 125 RAČUNOVODSTVO Ukoliko su svi članovi društva ispunili obavezu uplate, odnosno unosa uloga u društvo, saldo na ovim računima biće jednak nuli, pa kao takvi neće biti predmet popisa. Znači, na dan bilansa na računima grupa 00 i 31 može biti iskazano stanje samo ukoliko vlasnik kapitala nije uneo obećani ulog u društvo. Prema tome, komisija za popis (dalje: komi- sija) treba da popiše stanje na računima 00 i 31 nakon knjiženja svih promena, a
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In