Послодавци и у 2017. години могу запосленима да исплате додатну зараду у току децембра, за шта је потребно да обезбеде не само одговарајућа финансијска средства већ и неопходне нормативне претпоставке. У условима примене Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС) оваква додатна исплата има карактер:

1) исплате по основу очекиване добити за 2017. годину;

2) зараде по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца.

Наиме, у члану 105. став 1. Закона о раду утврђено је да се зарада састоји од зараде за обављени рад и времена проведеног на раду, зараде по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца (награде, бонуси и сл.) и других примања по основу радног односа, у складу са општим актом и уговором о раду. Према томе, један од елемената који чини зараду запосленог јесте и зарада по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца, која се може исплатити и по основу очекиване/процењене добити пре утврђивања годишњег рачуна, с тим што таква исплата има карактер зараде која се сабира са редовном зарадом запослених и исплаћује у истом месецу.

Зарада из добити исплаћује се на основу утврђених резултата пословања по годишњем обрачуну или на основу процењених резултата пре утврђивања годишњег обрачуна, у складу са општим актом код послодавца, па у овим одредбама прописа могу да се нађу и основи за регулисање и исплату зарада из очекиване добити. Конкретно, у току децембра месеца послодавци запосленима могу да, у складу са чланом 105. став 1. Закона о раду, утврде и исплате зараду по основу доприноса пословном успеху послодавца за 2017. годину, која има карактер исплате из очекиване/процењене добити за 2017. годину. Ову исплату из очекиване добити послодавац мора да регулише својим колективним уговором, правилником о раду или уговором о раду.

Формирање укупних средстава за исплату зарада из очекиване/процењене добити

По својој суштини, зарада по основу доприноса запосленог


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме