Примена методе цене коштања увећане за уобичајену зараду (у даљем тексту: метода цене коштања) и методе препродајне цене (у даљем тексту: под заједничким називом „методе бруто марже”) приказана је у наставку текста из перспективе Закона о порезу на добит правних лица (у даљем тексту: Закон) и Правилника о трансферним ценама и методама које се по принципу „ван дохвата руке” примењују код утврђивања цене трансакција међу повезаним лицима (у даљем тексту: Правилник). При томе:

1) Методе бруто марже представљају једностране методе, тј. методе које су усмерене само на једног учесника у трансакцији, нпр. само на продавца робе или само на примаоца услуга. Учесник у трансакцији на кога се примењује конкретна метода бруто марже у пракси и теорији трансферних цена назива се тестираном страном.

2) У оквиру примене метода бруто марже проверава се профитабилност тестиране стране, и то профитабилност која настаје из или у блиској вези са контролисаном трансакцијом, тј. трансакцијом са повезаним лицем.

3) У циљу проверавања профитабилности тестиране стране, методе бруто марже фокусирају се на проверавање тржишности прихода или расхода тестиране стране, зависно од карактеристика анализиране трансакције.

4) Метода цене коштања проверава висину прихода тестиране стране, док метода препродајне цене проверава висину расхода тестиране стране.

5) Провера висине прихода или расхода врши се применом одговарајуће математичке формуле која користи један од два могућа показатеља добити, и то: приходе од продаје или цену коштања/набавну вредност продате робе[1]. У погледу одабира показатеља профитабилности код метода бруто марже, тј. имениоца, међународна пракса налаже да именилац коришћен у формули мора бити независан у односу на анализирану трансакцију.

Следеће формуле могуће је користити у оквиру метода бруто марже:

 

Метода препродајне цене Метода цене коштања
Бруто маржа = Бруто добит (Приход од продаје – цена коштања/набавна вредност продате робе) x 100 Брутo маржа = Бруто добит (Приход од продаје –  цена коштања/набавна вредност продате


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме