Kada koristi godišnji odmor, zaposleni odsustvuje sa rada, a umesto zarade ostvaruje naknadu zarade. Takođe, radi pokrića dela troškova godišnjeg odmora, zaposleni ostvaruje pravo na regres za godišnji odmor. Ako raskida radni odnos, a nije u celini iskoristio godišnji odmor, zaposleni ima pravo na novčanu naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor. U ovom članku biće obrazložene ove tri vrste isplata za zaposlene u privredi i javnom sektoru. View Fullscreen JUL–AVGUST 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 131 ZARADE Mr Željko Albaneze Isplate zaposlenima povodom korišćenja godišnjeg odmora Kada koristi godišnji odmor, zaposleni odsustvuje sa rada, a umesto zarade ostvaruje naknadu zarade. Takođe, radi pokrića dela troškova godišnjeg odmo- ra, zaposleni ostvaruje pravo na regres za godišnji odmor. Ako raskida rad- ni odnos, a nije u celini iskoristio godišnji odmor, zaposleni ima pravo na novčanu naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor. U ovom članku biće obrazložene ove tri vrste isplata za zaposlene u privredi i javnom sektoru. Naknada zarade za godišnji odmor Osnov za naknadu zarade Prema članu 114. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje – dalje: Zakon), zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, za vreme odsustvovanja sa rada zbog godišnjeg odmora. Dakle, osnov za naknadu zarade je prosečno primljena zarada (isplaćene naknade zarade ne ulaze u prosek) u prethodnih 12 meseci. Ako zaposleni nema punih 12 meseci rada u prethodnom periodu, poslodavac će vršiti obračun u odnosu na zaradu iz perioda u kojem je zaposleni radio. U zaradu na osnovu koje se obračunava prosek za prethodnih 12 meseci – osnov za naknadu zarade – ulaze sva primanja koja, u smislu člana 105. stav 3. Zakona, čine zaradu, a to je: ● isplaćena zarada po satu za efektivne sate rada u prethodnih 12 meseci, deo zarade po osnovu radnog učinka (stimulacija i destimulacija); ● uvećanje zarada isplaćenih u prethodnih 12 meseci po osnovu rada na dan praznika, noćnog rada, rada u smenama, prekovremenog rada, „minulog rada” i drugih uvećanja propisanih opštim aktom poslodavca; ● druga primanja koja imaju karakter zarade, koja su u prethodnih 12 meseci isplaćena (topli obrok, regres, terenski dodatak, dodatak za odvojen život i druga davanja zaposlenima koja imaju karakter zarade). S obzirom na to da je osnovica za obračun naknade zarade – zarada, isplaćene
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In