Када је реч о опорезивању капиталних добитака, упоредни преглед пореских закона држава чланица ОЕЦД показује да решења садржана у тим законима варирају од државе до државе, и то:

– у неким државама капитални добитак се не сматра приходом који подлеже опорезивању;

– у другим државама се опорезује капитални добитак који оствари предузеће, али капитални добитaк који физичко лице оствари независно од свог редовног пословања не подлеже опорезивању;

– чак и у случају опорезивања капиталног добитка који физичко лице оствари независно од свог редовног пословања, такво опорезивање се најчешће примењује само у посебним случајевима (добитак који се оствари продајом непокретности; добитак остварен шпекулативним пословањем – имовина је купљена у циљу њене даље препродаје).

Исто тако, и само опорезивање капиталног добитка је различито од државе до државе. У неким државама чланицама ОЕЦД капитални добитак се опорезује као обичан доходак и због тога се приписује дохотку из осталих извора (остали доходак). Ово се посебно примењује на капитални добитак који се оствари од отуђења активе предузећа. Међутим, у неким другим државама чланицама ОЕЦД капитални добитак се опорезује посебним порезима – порезом на добит од отуђења непокретности; општим порезом на капитални добитак; порезом на пораст вредности имовине. Ови порези се разрезују на сваки појединачни капитални добитак или на укупан капитални добитак остварен у току године, и то најчешће са посебним пореским стопама, као и без узимања у обзир осталог дохотак или губитка који је остварио односни порески обвезник.

Уговори о избегавању двоструког опорезивања (у даљем тексту: УОИДО) које Република Србија примењује са другим државама уговорницама, у одговарајућем члану уговора (најчешће члан 13. уговора) који се односи на опорезивање капиталног добитка, садрже следећа решења:

1) „Добитак који оствари резидент државе уговорнице од отуђења непокретности наведене у члану 6. овог уговора, а која се налази у другој држави уговорници, може се опорезивати у тој другој држави” – односи се и на случајеве у


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме