Иако је Народна банка Србије још 2014. године доношењем Закона о платним услугама и усвајањем пратећих подзаконских аката и фактички укинула обавезну употребу печата привредних субјеката у вези с платним услугама, уочено је да у банкарској пракси често и даље преовлађују решења на основу којих привредници у свакодневном пословању употребљавају печат (нпр. за оверу образаца платних налога на шалтеру), не користећи предности електронског и мобилног банкарства.

Како би се унапредила и уједначила пракса банака и отклониле све недоумице међу привредним друштвима и предузетницима, Народна банка Србије је усвојила измене подзаконских аката из области платног промета, којима су посебно прецизиране одредбе које привредне субјекте не обавезују на употребу печата. Конкретно, ради се о следећим подзаконским прописима, о којима ће бити више речи даље у тексту:

1) Одлука о измени и допуни Одлуке о ближим условима и начину отварања, вођења и гашења текућих рачуна;

2) Одлука о изменама Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима и

3) Одлука о измени и допуни Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница.

Ови пропису су објављени у „Службеном гласнику РС” број 82/2017 од 8. 9. 2017. године, а њихов превасходни циљ је јасно дефинисање укидања обавезе употребе печата у платном промету, а уз то су наведеним изменама извршена и друга практична прилагођавања поменутих подзаконских прописа.

  1. Измене Одлуке о ближим условима и начину отварања, вођења и гашења текућих рачуна

Одлука о ближим условима и начину отварања, вођења и гашења текућих рачуна („Сл. гласник РС”, бр. 55/2015 и 82/2017 – у даљем тексту: Одлука) јесте основни подзаконски пропис којим се уређују ближи услови и начин отварања, вођења и гашења текућих рачуна корисника платних услуга код пружаоца платних услуга. У смислу Одлуке:

– „пружаоцем платних услуга” сматрају се Народна банка Србије, банка и Управа за трезор, а

– „текућим рачуном” сматра се


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме