Сходно члану 16. (или нумерацијски неком другом, али суштински истом члану) уговора о избегавању двоструког опорезивања закљученог са другим државама, као и решењa садржаног у Моделу уговора ОЕЦД и Моделу уговора УН, примања директора (у Уговору са Пакистаном: и накнаде највиших руководећих званичника) и друга слична примања која оствари резидент државе уговорнице у својству члана одбора директора компаније(1) која је резидент друге државе уговорнице, могу се опорезивати у тој другој држави.(2)(3) Важно је напоменути да, зависно од случаја, административне услуге које учини руководилац компаније понекад могу бити оквалификоване као делатности које се везују за обављање самосталних личних делатности или радни однос (чије је опорезивање регулисано кроз одредбе чл. 14. и 15. уговора о избегавању двоструког опорезивања). Због тога се одредба члана 16. уговора о избегавању двоструког опорезивања убудуће мора тумачити као посебно правило (у односу на решења садржана у чл. 14. и 15. уговора о избегавању двоструког опорезивања) које је првенствено усвојено због тешкоћа које настају приликом утврђивања места извршења услуга. (4) Када је реч о тумачењу израза накнаде директора, у законодавству већине земаља чланица ОЕЦД постигнута је сагласност да се под њим подразумевају не само примања у новцу већ и примања која се остваре у натуралном облику или у виду других погодности (опције на акције, коришћење стана, употреба аутомобила, погодности здравственог и животног осигурања, повластице по основу чланства у неком клубу и др.). Насупрот овоме, евентуалне накнаде које се остваре по основу обављања неке друге делатности (консултације, давање савета, радни однос) за компанију не спадају у поље примене члана 16, већ су регулисане осталим одговарајућим члановима уговора о избегавању двоструког опорезивања. Питања и одговори о пореском третману прихода нерезидентног физичког лица које у резидентном правном лицу врши функцију директора(5) Питања се односе на то какав је порески третман прихода директора у следећих 6 различитих ситуација: Нерезидентно физичко лице (запослено


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In