Током месеца јула и августа објaвљено је неколико подзаконских пореских аката којима су извршене измене и допуне постојећих, али је донет и један нов. У питању су следећи прописи: – Правилник о изменама и допунама Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци; – Правилник о изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ; – Правилник о изменама и допунама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ; – Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза; – Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину. У наставку текста уследиће краћи коментари наведених прописа. 1. Новине у вези са издавањем рачуна за промет добара и услуга Правилником о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци („Сл. гласник РС”, бр. 123/2012 и 86/2015 – у даљем тексту: Правилник) прописани су случајеви у којима обвезник ПДВ-а нема обавезу издавања рачуна и када може да их издаје без свих података наведених у члану 42. Закона о порезу на додату вредност (у даљем тексту: Закон о ПДВ-у). Имајући у виду последње измене и допуне Закона о ПДВ-у, као и почетак исказивања података у обрасцу ПОПДВ, било је неопходно да се одредбама овог правилника обухвате све новине, па је у „Службеном гласнику РС” број 52/2018 објављен Правилник о изменама и допунама Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци (у даљем тексту:


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In