Za obavljanje poslova iz ili van svoje delatnosti poslodavci mogu da angažuju radnu snagu po dva osnova: po osnovu radnog odnosa i po osnovu ugovornog rada van radnog odnosa. Poslodavac samostalno odlučuje kakva mu je kvalifikaciona struktura radnika potrebna i na koji način će oni obavljati te poslove – kao zaposleni ili van zaposlenja, putem ugovora o radu, ugovora o delu ili ugovora o povremenom poslu i sl. Pri izboru za jedan od navedenih načina angažovanja radnika naknade koje im se plaćaju za rad, zajedno sa pripadajućim poreskim obavezama, predstavljaju važnu komponentu poslovnih rashoda. Iz tih mogućnosti takođe proizlazi i aktuelno pitanje koje je poresko opterećenje na svaki dinar naknade za rad u radnom odnosu i van radnog odnosa. View Fullscreen 86 ZARADE Mr Željko Albaneze Izdaci poslodavaca za isplatu pojedinih vrsta naknada za rad Za obavljanje poslova iz ili van svoje delatnosti poslodavci mogu da angažuju radnu snagu po dva osnova: po osnovu radnog odnosa i po osnovu ugovornog rada van radnog odnosa. Poslodavac samostalno odlučuje kakva mu je kvalifikaciona struktura radnika potrebna i na koji način će oni obavljati te poslove – kao zaposleni ili van zaposlenja, putem ugovorao radu, ugovora o delu ili ugovora o povremenom poslu i sl. Pri izboru za jedan od navedenih načina angažovanja radnika naknade koje im se plaćaju za rad, zajedno sa pripadajućim poreskim obavezama, predstavljaju važnu komponentu poslovnih rashoda. Iz tih mogućnosti takođe proizlazi i aktuelno pitanje koje je poresko opterećenje na svaki dinar naknade za rad u radnom odnosu i van radnog odnosa. Uvod U članku će se utvrditi i uporediti koliko poslodavca košta redovan rad (isplaćen kroz zaradu i prateće poreske obaveze) i rad po nekom od ugovornih odnosa (iskazan kroz naknadu za rad i poreske obaveze) u 2020. godini. Naravno, uz ovo treba imati u vidu i prateće zakonske odredbe koje regulišu pod kojim uslovima ugovorni rad može da se uspostavi, ko može da ga obavlja, šta sem novčane naknade taj rad donosi izvršiocu, koji poslovi mogu da se obavljaju po ugovornom odnosu, koliko dugo takav rad može da se obavlja itd. POSLOVNI SAVETNIK ČLANAK POČINJE NIŽE NA STRANI ● poslovnisavetnik.net 1 T zaposlenima Zarada je ustavna i zakonska kategorija koja se zaposlenom obračunava na osnovu vrednosti posla koji obavlja, vremena provedenog na radu i ostvarenog radnog učinka. Na obračunatu zaradu poslodavac mora da obračuna sledeće ukupne poreske obaveze: 1) porez po proporcionalnoj stopi od 10% na bru-
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In