У пракси су присутни случајеви да се запослени обраћају својим послодавцима за новчану помоћ у вези са својим лечењем у иностранству. Ради се на пример о случајевима у којима се физичка лица − запослени код послодавца дуже време лече у земљи, али то не доводи до излечења. Због напредовања болести и непостојања адекватне терапије у нашој земљи, стручњаци из наших здравствених институција препоручују упућивање оболелог у неки специјализовани центар у иностранству. У конкретном случају послодавац је, по захтеву запосленог, изразио спремност да директно на рачун иностране здравствене установе уплати целокупан износ неопходан за хоспитализацију и терапије за свог запосленог, као и да сноси трошкове превоза и смештаја који настану у сврху доласка до клинике у којој се спроводи лечење. Међутим, овог послодавца је интересовало какав је порески третман накнаде трошкова запосленом за лечење у иностранству и трошкова превоза и смештаја у сврху доласка до клинике у којој се спроводи лечење, као и расхода везаних за исплату те накнаде. Послодавац се, због правилног поступања по овом предмету, обратио са захтевом за мишљење Министарству финансија, уз који је приложио фактуре клинике, доказе о томе како су средства искоришћена и потврду Института за радиологију и онкологију Србије о спроведеном лечењу, са мишљењем да је код пацијента потребно спровести терапију неком од напреднијих техника лечења, као и да у Србији не постоји центар у коме може да се спроведе таква терапија.

У Мишљењу бр. 430-00-366/2016-04 од 14. 6. 2017. године, Министарствo финансија је, одговарајући по овом питању, дало образложење пореског третмана:

– накнаде трошкова запосленом за лечење у иностранству и

– накнаде других трошкова запосленом, који се односе на превоз до клинике у којој се спроводи лечење и смештај.

На основу овог мишљења ће у наредном делу текста бити дати примери пореског третмана издатака послодаваца за лечење својих запослених у иностранству.

Плаћање пореза и доприноса на


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме