Обвезници акциза имају обавезу да по истеку сваког тромесечја саставе тромесечни обрачун акциза, у складу са чланом 24. Закона о акцизама („Сл. гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – др. закон, 55/15 и 103/15). За период од 1. јануара до 30. септембра 2017. године састављају трећи тромесечни обрачун у 2017. години и достављају га надлежном пореском органу најкасније до 20. октобра 2017. године, изузев када је у питању акциза за електричну енергију.

Овај обрачун се саставља на исти начин као и обрачун за прво и друго тромесечје (детаљно се о томе писало у броју 3/2017), а за други обрачун није било никаквих измена у односу на први, па је дата само напомена у броју 6/2017. Када је у питању трећи тромесечни обрачун акциза, због правилне примене стопа акциза за све акцизне производе, које су се примењивале од 1. 1. до 30. 9. 2017. године, треба подсетити да се од 1. јула 2017. г., сходно члану 40а Закона, акциза на цигарете (домаће и из увоза) обрачунава у износу од 65,50 динара по паклици од 20 комада цигарета и то до краја ове године (о овој промени акцизе погледати у тексту у часопису број 6/2017). Поред ове акцизе, плаћа се и акциза по стопи од 33% и то на основицу коју чини малопродајна цена цигарета, коју утврђује произвођач, односно увозник цигарета (члан 40б Закона). С тим у вези, следи да је

динарски износ акцизе на цигарете домаће и из увоза – у 2017. години од 1. 1. до
30. 6. 2017. г.
од 1. 7. до
31. 12. 2017. г.
64,00 дин./пак. 65,50 дин./пак.

 

Пошто тромесечни обрачун обухвата кумулативне податке за три квартала 2017. године, обвезници акцизе који састављају


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме