Za predstojeće novogodišnje i božićne praznike poslodavci će uložiti svoja sredstva u organizovanje prigodnih priredbi i nabavku novogodišnjih paketića za decu svojih zaposlenih ili će nabaviti određenu robu za poklone svojim zaposlenima ili poslovnim partnerima. U članku je prikazano kako će se i pod kojim poreskim uslovima pokloni predavati, odnosno novčane nagrade isplaćivati. View Fullscreen DECEMBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 267 ZARADE Mr Željko Albaneze Izdaci za poklone povodom Nove godine i Božića i njihov poreski tretman Za predstojeće novogodišnje i božićne praznike poslodavci će uložiti svo- ja sredstva u organizovanje prigodnih priredbi i nabavku novogodišnjih pa- ketića za decu svojih zaposlenih ili će nabaviti određenu robu za poklone svojim zaposlenima ili poslovnim partnerima. U članku je prikazano kako će se i pod kojim poreskim uslovima pokloni predavati, odnosno novčane nagra- de isplaćivati. Pokloni deci zaposlenih za Novu godinu i Božić iz sredstava poslodavca Primena odredbi Zakona o radu U članu 119. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tuma- čenje – dalje: Zakon) utvrđeno je da poslodavac deci zaposlenog starosti do petnaest godina ži- vota može da obezbedi poklon za Božić i Novu godinu u vrednosti do neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana (pod Božićem se podrazumeva- ju i katolički i pravoslavni, u smislu Zakona o državnim i drugim praznicima). Navedenim odredbama Zakona o radu novo- godišnje poklanjanje predviđeno je kao moguć- nost, a ne kao obaveza poslodavaca, pri čemu radi konkretne realizacije mora da se regu- liše opštim aktom (kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu) ili ugovorom o radu. Dakle, neophodan uslov za realizaciju ovog prava je da je poslodavac svojim opštim ak- tom utvrdio povodom kog praznika se poklon daje, vrednost poklona, do koje godine staro- sti dete zaposlenog ima pravo na poklon, da li se poklon daje u novcu ili u robi, vreme i mesto preuzimanja poklona, kao i druga me- rila i kriterijume koji su uslov za dobijanje poklona. ČLANAK POČINJE NIŽE NA STRANI 268 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net ZARADE Na osnovu ovih odredbi opšteg akta prili- kom svakog godišnjeg darivanja poklona deci zaposlenih nadležni organ – ovlašćeno lice poslodavca donosi odluku kojom se utvrđuje i datum uručivanja poklona (primer ove odluke dat je na kraju teksta). Znači, poslodavac može, ali nema obavezu da utvrdi pravo zaposlenih na praznično darivanje njihove dece, uz
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In