Министарство финансија и Министарство трговине, туризма и телекомуникација донела су 12. 12. 2017. године Објашњење у вези са издавањем и књижењем рачуна (фактура) у папирном и електронском облику, без употребе печата и потписа (у даљем тексту: Објашњење). Суштина Објашњења огледа се у томе да правна лица и предузетници фактуре могу да издају у папирном или електронском облику. Кључно мишљење се односи се на то да није обавезно штампање фактуре која је изворно настала у електронском облику, нити да се на евентуално одштампан документ ставља печат како би се фактура сматрала валидном.

Електронска фактура валидна је у електронском облику, без потписа и печата, не мора да се штампа и не мора да се шаље поштом, већ може електронском поштом (путем мејла). Другим речима: рачун (или неки други документ) који је изворно настао у папирном облику не мора да садржи печат и потпис одговорног лица, већ могу да се користе друге идентификационе ознаке. Фактура која је настала у електронском облику или дигитализацијом такође не мора да буде потписана електронским потписом.

Извод из Објашњења следи у наставку:

У циљу разјашњења недоумица које су се појавиле у пракси, а односе се на начин на који се издају и књиже фактуре у пословним књигама правних лица и предузетника, настале у папирном или електронском облику, указује се на следеће:

Законом о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању („Сл. гласник РС”, бр. 94/2017) омогућено је правним лицима и предузетницима да своје фактуре издају у папирном или електронском облику;

– Законом о рачуноводству није прописано да фактура која је изворно настала у папирном облику мора да садржи печат и потпис одговорног лица, већ је довољно да иста садржи „идентификациону ознаку” која упућује на одговорно лице, односно лице које је овлашћено за издавање те фактуре, а којом потврђује веродостојност исте у смислу члана 9. Закона;

– фактура која


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме