Nerezidenti Republike Srbije – pravna lica koja su osnovana i imaju sedište stvarne uprave na teritoriji druge države, a poslovanje obavljaju preko stalne poslovne jedinice koja se nalazi na teritoriji Republike Srbije – obveznici su poreza na dobit pravnih lica samo za dobit ostvarenu na teritoriji Republike Srbije, shodno članu 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (u daljem tekstu: Zakon). Stalna poslovna jedinica je, prema odredbi člana 4. Zakona, svako stalno mesto poslovanja preko kojeg nerezidentni obveznik obavlja delatnost, a naročito: ogranak, pogon, predstavništvo, mesto proizvodnje, fabrika ili radionica, rudnik, kamenolom ili drugo mesto eksploatacije prirodnog bogatstva, ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno. Stalnu poslovnu jedinicu čine i stalno ili pokretno gradilište, građevinski ili montažni radovi, ako traju duže od šest meseci, i to: a) jedna od više izgradnji ili montaža koje se uporedno obavljaju ili b) nekoliko izgradnji ili montaža koje se obavljaju bez prekida jedna za drugom.   Kada lice u okviru zastupanja nerezidentnog obveznika ima ovlašćenje da vrši i zaključenje ugovora u ime tog obveznika, smatra se da nerezidentni obveznik ima stalnu poslovnu jedinicu u pogledu poslova koje zastupnik vrši u ime obveznika. Stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika može da vodi poslovne knjige u skladu sa propisima iz oblasti računovodstva, a ako ih ne vodi na taj način, mora da obezbedi evidenciju kojom obuhvata sve prihode i rashode i druge podatke značajne za utvrđivanje oporezive dobiti. U zavisnosti od toga, stalne poslovne jedinice nerezidentnog obveznika sastavljaju različite poreske bilanse i podnose poresku prijavu, i to: – poreski bilans na Obrascu PB 1 i poresku prijavu na Obrascu PDP – kada vode poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo; – poreski bilans na Obrascu PBPJ i poresku prijavu na Obrascu PDP – kada vode evidenciju u skladu sa članom 5. stav 2. Zakona. Nerezidentni obveznik koji delatnost na teritoriji Republike Srbije obavlja preko stalne poslovne jedinice, koja se, saglasno međunarodnom ugovoru o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, ne smatra stalnom poslovnom jedinicom, takođe podnosi poreski bilans i poresku prijavu kada je omogućeno neposredno primenjivanje odredaba ugovora koje uređuju oporezivanje dobiti ogranaka nerezidenata koji su rezidenti države sa kojima Republika Srbija ima zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Poreski bilans i poresku prijavu za 2017. godinu stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika dostavlja nadležnom poreskom organu elektronskim putem najkasnije do 29. juna 2018. godine. Sastavljanje poreskog bilansa – Obrasca PBPJ Stalna poslovna jedinica
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In