Влада Републике Србије донела је ОДЛУКУ о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне Покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину, која је ступила на снагу 1. 7. 2017. године (у даљем тексту: Одлука). Одлука је донета због спровођења одредби Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС”, број 68/2015 и 81/2016 – УС – у даљем тексту: Закон), а у наставку ће бити дато више детаља о примени Одлуке и рационализацији броја запослених у јавном сектору за 2017. годину.

  1. Примена одредби Одлуке

1.1. На кога се односи Одлука

Одлуком се одређује:

– максималан број запослених на неодређено време,

– у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне Покрајине Војводине и систему локалне самоуправе,

– за календарску 2017. годину.

Основна садржина Одлуке су табеларни прегледи максималног прописаног броја запослених на неодређено време по системима у јавном сектору, онако како их је дефинисао Закон, а конкретно:

1) У систему државних органа – дат је максималан број запослених на неодређено време у 2017. години за државне органе, као и за посебне, самосталне, независне, регулаторне и друге органе и организације које је основала Република Србија у складу са посебним законом, затим за јавне агенције и организације на које се примењују прописи о јавним агенцијама и организације обавезног социјалног осигурања (министарства, управе, заводи, дирекције, судови, тужилаштва, инспекторати, установе, канцеларије и сл. организациони облици у делокругу државних органа).

2)  У систему јавних служби – дат је максималан број запослених на неодређено време у 2017. години за јавне службе којима је оснивач Република Србија или које плате својих запослених финансирају из буџета Републике Србије, односно из доприноса за обавезно социјално осигурање, без обзира на то ко је оснивач јавне службе (школе, здравствене установе и други организациони облици у делокругу јавних служби).

3) У систему Аутономне Покрајине Војводине


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме