Na dan 8. aprila 2020. godine stupile su na snagu izmene Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti (Sl. glasnik RS broj 52/2020), koje se primenjuju na obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2019. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2019. godini. View Fullscreen 102 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net POREZI Redakcija Izmena Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Na dan 8. aprila 2020. godine stupile su na sna- gu izmene Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostal- ne delatnosti (Sl. glasnik RS broj 52/2020), koje se primenjuju na obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2019. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2019. godini. Pravilnikom je propisan novi obrazac PB 2. U odnosu na stari obrazac izvršene su minimalne izmene, zadržan je isti broj pozicija (ukupno 61 polje), a suština izmena je u tome da je opis neko- liko polja proširen tako da se u njima iskazuju podaci u vezi sa novim podsticajima propisanim Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, koji se shodno primenjuju i u slučaju preduzetnika. Pregled novih i starih pozicija obrasca koje su izmenjene: NOVI OBRAZAC Stari obrazac 23. Izdaci za zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, verske i sportske namene, zaštitu životne sredine, davanja učinjena ustanovama, odnosno pružaocima usluga socijalne zaštite 23. Izdaci za zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, verske i sportske namene, zaštitu životne sredine, davanja učinjena ustanovama, odnosno pružaocima usluga socijalne zaštite, kao i za humanitarnu pomoć za otklanjanje posledica nastalih u slučaju vanredne situacije, koji su učinjeni Republici, autonomnoj pokrajini, jedinici lokalne samouprave 24. Izdaci za humanitarnu pomoć za otklanjanje posledica nastalih u slučaju vanredne situacije, koji su učinjeni Republici, autonomnoj pokrajini, jedinici lokalne samouprave 24. Izdaci za ulaganja u oblasti kulture 25. Izdaci za ulaganja u oblasti kulture 25. Članarine komorama, savezima i udruženjima 26. Članarine komorama, savezima i udruženjima 26. Rashodi za reklamu i propagandu 31. Porezi, doprinosi, takse i druge javne dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja, plaćene u poreskom periodu, a nisu bile plaćene u prethodnom poreskom periodu u kome je po tom osnovu u poslovnim knjigama obveznika bio iskazan rashod, uključujući isplaćenu ličnu zaradu koja nije bila priznata u
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In