Guverner Narodne banke Srbije i Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneli su nekoliko izmena postojećih propisa iz oblasti platnog prometa, a sve sa ciljem pružanja podrške aktivnostima Vlade na stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta. Ovi propisu su objavljeni u „Službenom glasniku RS” broj 82/2017 od 8. 9. 2017. godine, a u nastavku sledi njihov kratak pregled.   IZMENE ODLUKE O KORIŠĆENJU OBRAZACA PLATNIH NALOGA ZA IZVRŠENJE PLATNIH TRANSAKCIJA U DINARIMA U Odluci o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima („Sl. glasnik RS”, br. 55/2015 i 78/2015 – u daljem tekstu: Odluka) izvršene su sledeće, izuzetno značajne, izmene:  1) Izmenjeni su obavezni elementi naloga platnog prometa tako što je ukinut pečat Na nalozima platnog prometa koji se ispostavljaju u papirnoj formi, jedan od elemenata je bio i „Pečat i potpis platioca (overa)” na Nalogu za uplatu i Nalogu za isplatu, a na Nalogu za prenos – „Pečat i potpis platioca/primaoca.” Ove odredbe Odluke su izmenjene, pa tako: – izmenjenim odredbama tačke 3. stav 2. (pod 12) Odluke, u Nalogu za uplatu izvršene su izmene u delu predviđenom za potpisivanje tako što je prilikom overe ovog naloga izostavljen pečat i navedeno samo: „Potpis, odnosno saglasnost platioca”; – u tački 4. stav 2. odredbe pod 12) Odluke, u Nalogu za isplatu je izmenom propisano: „Potpis, odnosno saglasnost platioca”; – u tač. 5. stav 2. odredba pod 16) Odluke koja se odnosi na Nalog za prenos, novi tekst na mestu označenom za potpis glasi: „Potpis, odnosno saglasnost platioca/primaoca.” Ovim izmenama je izostavljen jedan od bitnih elemenata naloga platnog prometa za plaćanje u dinarima – pečat. 2) Banka ne može odbiti izvršenje naloga platnog prometa ako na njima nema pečata, osim ako je izričito ugovoreno korišćenje pečata na nalozima U inoviranoj tački 9. stav 2. Odluke propisano je da pružalac platne usluge ne može da odbije izvršenje platnog naloga, izdatog u skladu sa Odlukom, samo zbog toga što korisnik platne usluge nije pečatom overio platni nalog, osim ako na pismeni zahtev ovog korisnika nije izričito ugovoreno da je pružalac platnih usluga dužan da odbije izvršenje platnog naloga tog korisnika koji nije overen pečatom. Ovo je generalno pravilo. Izuzetak postoji samo ukoliko je korisnik platnih usluga, odnosno platilac, pismeno zahtevao od banke da odbije izvršenje platnog naloga tog korisnika koji nije overen pečatom. Ovaj zahtev klijenta banke – da će koristiti pečat – mora dobiti svoju realizaciju kroz zaključen
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In