Гувернер Народне банке Србије и Извршни одбор Народне банке Србије донели су неколико измена постојећих прописа из области платног промета, а све са циљем пружања подршке активностима Владе на стварању повољнијег пословног амбијента. Ови пропису су објављени у „Службеном гласнику РС” број 82/2017 од 8. 9. 2017. године, а у наставку следи њихов кратак преглед.

 

  1. ИЗМЕНЕ ОДЛУКЕ О КОРИШЋЕЊУ ОБРАЗАЦА ПЛАТНИХ НАЛОГА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПЛАТНИХ ТРАНСАКЦИЈА У ДИНАРИМА

У Одлуци о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл. гласник РС”, бр. 55/2015 и 78/2015 – у даљем тексту: Одлука) извршене су следеће, изузетно значајне, измене:

 1) Измењени су обавезни елементи налога платног промета тако што је укинут печат

На налозима платног промета који се испостављају у папирној форми, један од елемената је био и „Печат и потпис платиоца (овера)” на Налогу за уплату и Налогу за исплату, а на Налогу за пренос – „Печат и потпис платиоца/примаоца.” Ове одредбе Одлуке су измењене, па тако:

– измењеним одредбама тачке 3. став 2. (под 12) Одлуке, у Налогу за уплату извршене су измене у делу предвиђеном за потписивање тако што је приликом овере овог налога изостављен печат и наведено само: „Потпис, односно сагласност платиоца”;

– у тачки 4. став 2. одредбе под 12) Одлуке, у Налогу за исплату је изменом прописано: „Потпис, односно сагласност платиоца”;

– у тач. 5. став 2. одредба под 16) Одлуке која се односи на Налог за пренос, нови текст на месту означеном за потпис гласи: „Потпис, односно сагласност платиоца/примаоца.”

Овим изменама је изостављен један од битних елемената налога платног промета за плаћање у динарима – печат.

2) Банка не може одбити извршење налога платног промета ако на њима нема печата, осим ако је изричито уговорено коришћење печата на налозима

У иновираној тачки 9. став 2. Одлуке прописано је да пружалац платне услуге не може да


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме