Последње измене и допуне Закона о акцизама (у даљем тексту: Закон) ступиле су на снагу 28. априла 2018. године, па од тог датума: 1) Тарифне ознаке номенклатуре ЦТ из члана 14а Закона усклађене су са Уредбом о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2018. годину („Сл. гласник РС”, број 109/2017 – у даљем тексту: Уредба), која је у примени од 1. јануара 2018. године. Уредбом су уведене нове тарифне ознаке у које се сврставају течности за пуњење електронских цигарета. У складу са овом изменом, течностима за пуњење електронских цигарета, у смислу Закона, сматрају се производи из тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 3824 99 56 00 и 3824 99 57 00, као и течности за пуњење електронских цигарета садржане у другим производима који се сврставају у тарифну ознаку номенклатуре ЦТ 8543 70 70 00. 2) Кафа намењена за крајњу потрошњу, која се увози ради продаје дипломатским и конзуларним представништвима, не мора да буде обележена контролном акцизном маркицом. Наиме, допуном члана 18. став 2. Закона прописано је да, изузетно, поред цигарета и алкохолних пића, и кафа намењена за крајњу потрошњу, која се увози ради продаје дипломатским и конзуларним представништвима, сходно одредби члана 19. став 1. тачка 2) подт. (1) и (3) Закона, не мора да буде обележена контролном акцизном маркицом у складу са прописом који уређује обележавање наведених производа контролном акцизном маркицом. 3) Акциза се не плаћа на кафу коју је произвођач по одобрењу или на основу налога надлежног органа уништио, а обележене су контролним акцизним маркицама. Према одредби члана 19. став 1. тачка 6а) Закона, до ове измене ово ослобођење од плаћања акцизе важило је само за цигарете и алкохолна пића, а сада то важи и за кафу. 4) Прописано је ослобођење од плаћања акцизе на поједине деривате нафте који се користе у индустријске сврхе. Најбитнија измена Закона јесте нови члан 19а, којим


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In