Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност ступио је на снагу 28. априла, с тим што се највећи број измена примењује од 1. јула 2018. године, а само једна од 1. јануара 2019. године. Најбитније новине у Закону о порезу на додату вредност (у даљем тексту: Закон) односе се на: – изједначавање настанка пореске обавезе за услуге повезане са услугама преноса, уступања и давања на коришћење ауторских и сродних права, патената, лиценци, заштитних знакова и других права интелектуалне својине, са настанком пореске обавезе за промет услуга преноса, уступања и давања на коришћење ауторских и сродних права, патената, лиценци, заштитних знакова и других права интелектуалне својине; – проширење пореских ослобођења из члана 24. Закона и на промет добара која се уносе у слободну зону и превозне и друге услуге које су непосредно повезане са тим уносом, који се врши страном лицу које има закључен уговор са обвезником ПДВ-а – корисником слободне зоне да та добра угради у добра намењена отпремању у иностранство; – примену посебне стопе ПДВ-а од 10% и на промет и увоз смеше за исхрану стоке, а не само комплетне крмне смеше за исхрану стоке; – омогућавање рефакције ПДВ-а страним обвезницима који врше опорезив промет добара и услуга у Републици Србији, за који обавезу обрачунавања ПДВ-а има обвезник ПДВ-а – прималац добара и услуга. Измене и допуне Закона које се примењују од 1. јула 2018. године       1) Настанак пореске обавезе дефинисан је чланом 16. Закона. С тим у вези извршена је допуна у ставу 1. тачке 2а), па је прописано да пореска обавеза настаје даном издавање рачуна у погледу услуга из члана 5. став 3. тачка 1) овог закона (пренос, уступање и давање на коришћење ауторских и сродних права, патената, лиценци, заштитних знакова, као и других права интелектуалне својине), укључујући и услуге


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In