Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 80/2002 … и 108/16 – у даљем тексту: Закон) претрпео је обимне измене и допуне, а имајући у виду да се поједине његове норме примењују у року од осам дана од дана његовог објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, неке у року од 120 дана, а неке од 1. јануара 2019. године, најпрактичније је да се коментар измена прилагоди тим роковима. Измене Закона које се примењују од 28. априла 2018. године 1) Примена Закона проширена је и на изворне јавне приходе које јединице локалне самоуправе утврђују, наплаћују и контролишу у поступцима у којима доносе пореске управне акте, као и друге акте у управном поступку – измене члана 2а Закона. 2) Обавеза чувања тајног податка – изменама и допунама одредаба члана 7. Закона прецизирано је да обавеза чувања тајног податка није повређена ако се одређени документ, чињеница, односно податак: – у вези са постојањем пореског дуга, пружа у складу са одредбама посебног закона, односно – ако се пружа овлашћеном лицу другог државног органа и организације, органа територијалне самоуправе и локалне самоуправе, у поступку размене информација неопходних за предузимање активности из делокруга надлежности тих органа. С тим у вези, а сходно измени, обавеза чувања тајног податка није повређена када Пореска управа најмање једном годишње, са пресеком стања на последњи дан календарског месеца који претходи дану објављивања, објави на својој интернет страни назив, односно име и презиме, ПИБ и износ пореског дуга пореских дужника, и то: – правних лица са пореским дугом у износу од 20.000.000 динара и вишем и – предузетника са пореским дугом у износу од 5.000.000 динара и вишем. 3) Обавезе пореског обвезника дефинисане су чланом 25. Закона. Изменом става 1. тачка 1) Закона прописано је да је порески обвезник дужан да пријави и податке о свим пословним просторијама у


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In