Уводне напомене

Доношењем Закона о платним услугама („Сл. гласник РС”, бр. 139/2014 – у даљем тексту: Закон), који је у примени од 1. октобра 2015. године, стављен је ван снаге Закон о платном промету, изузев неких одредби као што су: члан 2, чланови 47–49. (регулисање принудне наплате са рачуна клијента), члан 50. (ст. 1, тачка 6), члан 51. (ст. 1, тачке 18. и 19, и став 2) и члан 57. (став 3). Сходно теми којом се овде бавимо, дајемо основне дефиниције из Закона:

1) Платне трансакције означавају уплату, пренос или исплату новчаних средстава, што иницира платилац или прималац плаћања, а обавља се без обзира на правни однос између платиоца и примаоца плаћања.

2) Пружалац платних услуга је платна институција, тј. правно лице са седиштем у Републици Србији, које има дозволу Народне банке Србије за пружање платних услуга као платна институција, у складу са овим законом. Пружаоци платних услуга, према Закону, јесу: 1) банка; 2) институција електронског новца; 3) платна институција; 4) Народна банка Србије; 5) Управа за трезор или други органи јавне власти у Републици Србији, у складу са својим надлежностима утврђеним законом; 6) јавни поштански оператор са седиштем у Републици Србији, основан у складу са законом којим се уређују поштанске услуге. Нико, осим наведених, не може пружати платне услуге у Републици Србији

3) Корисник платних услуга означава физичко или правно лице које користи платну услугу у својству платиоца и/или примаоца плаћања или се пружаоцу платних услуга обратило ради коришћења тих услуга.

Да би се платне трансакције могле несметано спроводити, гувернер Народне банке Србије донео је Одлуку о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл. гласник РС”, бр. 55/2015 и 78/2015 – у даљем тексту: Одлука о садржини образаца платних налога), која је у примени од 1. октобра 2015. године. У складу са тачком 2. ове одлуке,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме