Izveštaj o promenama na kapitalu jedan je od pet delova punih finansijskih izveštaja. Obveznici sastavljanja ovog izveštaja jesu pravna lica koja primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP. U obrascu Izveštaja prate se stanja i promene na grupama računa kapitala (klase 3) u prethodnoj i u tekućoj godini. Posebno se iskazuju promene na svakoj komponenti kapitala nastale usled materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika. Računi ostalog rezultata prate se pojedinačno (od 330 do 337), a komponente kapitala na nivou grupe (30, 31, 32, 34 i 35), uz dodavanje otkupljenih sopstvenih akcija koje se vode na kontima 047 i 247. Izveštaj se popunjava u hiljadama dinara. View Fullscreen 72 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net RAČUNOVODSTVO Redakcija Izveštaj o promenama na kapitalu za 2019. godinu Izveštaj o promenama na kapitalu jedan je od pet delova punih finansijskih izveštaja. Obveznici sastavljanja ovog izveštaja jesu pravna lica koja primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP. U obrascu Izveštaja prate se stanja i promene na grupama računa kapitala (klase 3) u prethodnoj i u tekućoj godini. Posebno se iskazuju promene na svakoj komponenti kapitala nastale usled materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika. Računi ostalog rezultata prate se pojedinačno (od 330 do 337), a komponente kapitala na nivou grupe (30, 31, 32, 34 i 35), uz dodavanje otkupljenih sopstvenih akcija koje se vode na kontima 047 i 247. Izveštaj se popunjava u hiljadama dinara. Uvod Izveštaj o promenama na kapitalu čini deo završnog računa kod obveznika sastavljanja „pu- nih finansijskih izveštaja”. Odnos Izveštaja o promenama na kapitalu sa ostalim finansijskim izveštajima prikazuje slika 1. Obveznici sastavljanja ovog izveštaja jesu pravna lica koja primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP, što prikazuje tabela 1. Slika 1: Odnos Izveštaja o promenama na kapitalu sa ostalim finansijskim izveštajima Skraćeni nazivi koji su korišćeni u ovom tekstu odnose se na sledeće: „Međunarodni standardi finansijskog izve- štavanja (dalje: MSFI); „Međunarodni standardi finansijskog izve- štavanja za mala i srednja pravna lica (dalje: MSFI za MSP); „Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 118/2013 i 95/2014 – dalje: Pravilnik za mikro i druga prav- na lica); „Zakon o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 i 30/2018 – dalje: Zakon). JANUAR 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 73 RAČUNOVODSTVO Tabela 1: Obaveza izrade Izveštaja o prome- nama na kapitalu Pravna lica razvrstana kao: Primenjuju računovodstveni propis: Obaveza sastavljanja Izveštaja Mikro Pravilnik za mikro
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In