Zakonske odredbe   Zakonom o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje) propisano je pravo zaposlenog na zaradu, pri čemu je predviđena i odgovarajuća zaštita zarade i naknade zarade. Prema članu 123. stav 1. ovog zakona, novčano potraživanje od zaposlenog poslodavac može da naplati obustavljanjem od njegove zarade samo: – na osnovu pravosnažne odluke suda, – u slučajevima utvrđenim zakonom (kao što je samodoprinos) ili – uz pristanak zaposlenog. Prema stavu 2. istog člana, na osnovu pravosnažne odluke suda i u slučajevima utvrđenim zakonom poslodavac zaposlenom može da obustavi od zarade najviše do jedne trećine zarade, odnosno naknade zarade, ako zakonom nije drukčije određeno. View Fullscreen Mr Željko Albaneze Izvršenje na zaradi i drugim novčanim primanjima zaposlenih – primena od 1. januara 2020. godine Zakonske odredbe Zakonom o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje) propisa- no je pravo zaposlenog na zaradu, pri čemu je pred- viđena i odgovarajuća zaštita zarade i naknade zarade. Prema članu 123. stav 1. ovog zakona, novča- no potraživanje od zaposlenog poslodavac može da naplati obustavljanjem od njegove zarade samo: „na osnovu pravosnažne odluke suda, „u slučajevima utvrđenim zakonom (kao što je samodoprinos) ili „uz pristanak zaposlenog. Prema stavu 2. istog člana, na osnovu pravosnažne odluke suda i u slučajevima utvr- đenim zakonom poslodavac zaposlenom može da obustavi od zarade najviše do jedne trećine za- rade, odnosno naknade zarade, ako zakonom nije drukčije određeno. ČLANAK POČINJE NIŽE NA STRANI JANUAR 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 203 ZARADE FIz navedenih odredbi člana 123. Za- kona o radu može da se zaključi da se ograničenje do koga može da se vrši obusta- va od zarade ne odnosi na obustave za koje je zaposleni dao svoj pristanak (kao što su npr. administrativne zabrane po osnovu stambe- nih ili potrošačkih kredita, zajam za ogrev, zimnicu i sl.). S druge strane, Zakon o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS”, br. 106/2015, 106/2016 – autentično tumačenje, 113/2017 – autentično tumačenje i 54/2019) bliže uređuje izvršenje na zaradi i propisuje visinu obustave od zarade jer omogućava izvršenje na većem delu primanja. Na osnovu navedenog može da se zaključi da: 1) odredbe člana 123. Zakona o radu nemaju značaj kada je u pitanju ograničenje obustave od zarade jer 2) izvršenje na zaradi bliže i drugačije je uređeno odredbama Zakona o
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In