Zakonom o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS”, br. 106/2015, 106/2016 – autentično tumačenje, 113/18 – autentično tumačenje i 54/2019 – dalje: Zakon) utvrđuje se postupak u kome sudovi i javni izvršitelji prinudno namiruju potraživanja izvršnih poverilaca zasnovana na izvršnim i verodostojnim ispravama. Veći deo Zakona odnosi se na izvršenja radi namirenja novčanih potraživanja (deo treći), ali isto tako Zakon reguliše i izvršenje radi ostvarenja nenovčanog potraživanja (deo četvrti), u okviru koga su date i odredbe u vezi sa izvršenjem radi vraćanja zaposlenog na rad (čl. od 381 do 385), o čemu u nastavku dajemo više detalja. View Fullscreen 200 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net ZARADE Mr Željko Albaneze Izvršenje radi vraćanja zaposlenog na rad i naknade izgubljene zarade Zakonom o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS”, br. 106/2015, 106/2016 – autentično tumačenje, 113/18 – autentično tumačenje i 54/2019 – dalje: Zakon) utvrđuje se postupak u kome sudovi i javni izvršitelji prinudno namiruju potraživanja izvršnih poverilaca zasnovana na izvršnim i verodostojnim ispravama. Veći deo Zakona odnosi se na izvr- šenja radi namirenja novčanih potraživanja (deo treći), ali isto tako Zakon reguliše i izvršenje radi ostvarenja nenovčanog potraživanja (deo četvrti), u okviru koga su date i odredbe u vezi sa izvršenjem radi vraćanja zaposlenog na rad (čl. od 381 do 385), o čemu u nastavku dajemo više detalja. 1. Način sprovođenja izvršenja Shodno članu 383. Zakona, izvršenje se sprovodi: ▶▶radi vraćanja zaposlenog na rad ili ▶▶radi raspoređivanja zaposlenog na određene po- slove. Ovo izvršenje sprovodi se izricanjem novča- ne kazne poslodavcu i njegovom odgovornom licu prema odredbama o izricanju novčane kazne radi preduzimanja radnje koju može da preduzme samo izvršni dužnik. Naime, u ovakvom slučaju kada se radi o radnjama koje može da preduzme samo iz- vršni dužnik, primenjuju se odredbe člana 363. Zakona, kojima je propisano da, kad radnju može da preduzme samo izvršni dužnik, u rešenju o izvr- šenju određuje se: 1) primereni rok za radnju (vraćanje zaposlenog na rad ili raspoređivanje na određene poslove) i 2) izvršnom dužniku izriče se novčana kazna ako radnju ne preduzme u roku. Ako izvršni dužnik ne postupi po rešenju o izvršenju, sud po službenoj dužnosti donosi re- šenje o izvršenju novčane kazne, i istovremeno, a na predlog izvršnog poverioca, donosi novo re- šenje kojim određuje: 1) novi primereni rok za radnju (vraćanje zaposle- nog na rad ili raspoređivanje na određene poslo- ve) i 2) izriče novu novčanu kaznu izvršnom dužniku, višu od prethodne,
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In