Специфичности примене ПДВ-а на промет добара и услуга у грађевинарству често у пракси стварају проблеме пореским обвезницима, а међу њима се посебно могу издвојити јавна предузећа, односно дирекције за изградњу. Из тог разлога се у овом броју посебна пажња посвећује теми пореског третмана промета добара и услуга у грађевинарству, у коме учествују баш та јавна предузећа/дирекције основана од стране јединица локалне самоуправе. Када је у питању примена ПДВ-а у пословању ових јавних предузећа, једини „проблем” у пракси може да представља утврђивање чињенице да ли поменута предузећа обављају поверене послове локалне самоуправе као лица из члана 9. став 1. Закона о ПДВ-у или пак обављају пренете послове, о чему ће у наставку бити речи.

  1. Карактеристике промета добара и услуга из области грађевинарства у систему ПДВ-а

Највећи број јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) послове из области грађевинарства за своју територију поверава или преноси јавним предузећима (у даљем тексту: ЈП) која је основала за те намене, при чему обезбеђује нaјвећи део средстава за њихову реализацију. Пре објашњења примене ПДВ-а на промет добара и услуга у области грађевинарства када се тај промет реализује у оквиру јавних предузећа, потребно је осврнути се на основне карактеристике овог промета уопште у систему ПДВ-а.

Промет добара и услуга у области грађевинарства је од самог почетка примене Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004… и 108/2016 – у даљем тексту: Закон) стварао недоумице у пракси, па је у циљу отклањања таквих проблема надлежно министарство у два наврата покушало да поједностави проблем, и то на следећи начин:

први пут када је од 1. јануара 2013. године уведен порески дужник, али самo у случају када се промет добара и услуга приликом изградње објеката обављао између извођача и инвеститора (инвеститор је био порески дужник), што се примењивало до 15. 10. 2015. године;

други пут од 15. октобра


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме