По овлашћењу из члана 37. став 2. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС”, број 84/2004… и 102/2015 – у даљем тексту: Закон), Министар финансија је утврдио и објавио да најнижа месечна основица, на коју се обрачунава и плаћа допринос за обавезно социјално осигурање, износи 23.074 динара. Ова најнижа основица примењује се од 1. НОВЕМБРА 2017. године и важиће три месеца до 31. ЈАНУАРА 2018. године.  

Конкретно, према члану 37. Закона најнижу месечну основицу чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици, исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике. Пошто је у претходном кварталу, јул–септембар 2017. године, остварена просечна месечна зарада по запосленом у Републици од 65.927 динара („Саопштење РЗС”, бр. 289/2017 од 25. 10. 2017), најнижа основица за наредна три месеца израчуната је у висини од 35% тог просека, што износи 23.074,00 динара. Износ најниже месечне основице примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа, у овом случају од 1. новембра 2017. године.

Подсећамо, износи најнижих основица за обрачун доприноса у 2017. години су:

НАЈНИЖЕ МЕСЕЧНЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН ДОПРИНОСА У 2017.  ГОДИНИ

Период примене Износи НАЈНИЖЕ месечне
основице доприноса
„Сл. гласник РС”
од 1. 1. 2017. до 31.1. 2017. 22.204 (35% од 63.441) 88/2016
од 1. 2. 2017. до 30. 4. 2017. 23.229 (35% од 66.368) 7/2017
од 1. 5. 2017. до 31. 7. 2017. 21.906 (35% од 62.588) 41/2017
од 1. 8. 2017. до 31. 10. 2017. 23.446 (35% од 66.989) 73/2017
од 1.11.2017. до 31.1.2018 23.074 (35% од 65.927)

 

Највиша месечна основица доприноса

Према одредби члана 41. Закона, ако је прописана основица доприноса виша од највише месечне основице доприноса, обрачун и плаћање доприноса врши се на највишу месечну основицу доприноса (у даљем тексту: највиша месечна основица). Највишу месечну основицу чини петоструки износ просечне месечне зараде исплаћене по запосленом у Републици, према последњем објављеном податку републичког органа


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме